Johan Eriksson  föddes i Knaften och Lycksele och döps 1724-07-19 och här har prällen tydligen -om han inte var synsk - vid ett senare tillfälle adderat "blir soldat med namnet Stols. Död 1783".
Det är mycket sällsynt med liknande senare tillagda anteckningar om den födde och som gör detta fall helt solklart om man nu tror på prällen. I detta fallet tror jag på prällen eftersom även andra data stöder hans påstående.

Johan Eriksson flyttar till Umeå lands och blir soldat Stolts 1747 och några år senare gifter han sig 1751-05-04  i Umeå med Elisabet Catarina Eriksdotter från Hissjö .
De får totalt 6 barn, där prällen gör allt han kan för att dölja de egentliga föräldrarnas namn och många forskare verkar ha gått vilse när det gäller att bestämma barnen.

Johan Eriksson  var soldat Stolts på roten 116 under åren 1747-68, men vissa "forskare" bl.a. Ossian Egerbladh har gjort gällande att han under denna tid även var nybyggare uppe i Stensele, vilket faller på sin egen orimlighet.
Någon tycker att han redan 1740 var uppe i Stensele som nybyggare.
De flesta har tydligen sedan kopierat Ossian Egerbladh inklusive Lycksele CD utan att kontrollera sanningshalten i hans påstående.
Etablerade forskare försöker där efter bästa förmåga att förvilla för den som söker sina anor.

Johan Eriksson Stolts och några av barnen flyttar efter soldat tiden i Umeå upp till Stensele/Sorsele.
De övriga stannar närmare kusten och gifter sig.

För den släktsökande finns ej hellre i miltärrullorna några ledtrådar utan egentligen det motsatta med en felaktig åder angivelse i GM.

Johan Eriksson Stolts drunknar 1783-04-17 i Stensele
Men bifogad ansedel på Johan Eriksson Stolts bör väl ställa det mesta till rätta.  Klicka här