Här kommer en väldig komplicerad historia där Gun Jonsson har gjort ett jättejobb med sina Lägersmåls avskrifter, samt dessutom en del annat.
Men vi tar väl det hela i kronologisk ordning

Vi har ett
LÄGERSMÅL
1804-10-17 §16: pigan Anna Magdalena Nilsdotter, Täfteå. 1 resan lönskaläge. Hennes nuvarande husbonde kronohemmansåbon Johan Jonsson, Grundfors, förklarade sig ha hävdat henne. Ett än levande flickebarn. Han vill ingå äktenskap. Otidigt sängalag.
GJ

Anna Magdalena Nilsdotter i Täfteå är relativt enkelt att hitta igen där hon betecknas som styvdotter enligt HFL UM/Täfteå,AI:10b,s464,1799-1810,styvdotter-f.1779
Prällen har visserligen givet henne ett felaktigt födelseår 1779 istället för 1778 och han anser dessutom att hon är i staden 1800-1801, men enligt HFL får man intrycket av att prällen tycker att hon finns hos modern och styvfadern i Täfteå.
Det finns inget möjligt barn fött i Umeå lands som kan vara ett resultat av detta lägersmål enligt ovanstående paragraf 16.
Bygdeå är inte så långt ifrån Täfteå och där finns Katarina Johanna född 1804-03-12, men moderns namn är Magdalena Larsdotter i Gravfors och ej som tingsskrivaren vill göra gällande Grundfors.
Nu finns det inge piga Magdalena Larsdotter vare sig i Grundfors eller Gravfors och i Grundfors ej hellre någon Johan Jonsson än mindre som en hemmansåbo.

När Cajsa Johanna döps som oäkta 1804 anges moder vara pigan Magdalena Larsdotter i Gravfors och fadern skall vara Jonsson ibm
Faddrar är nybyggaren
- Nils Jonsson, Gravfors (en möjlig bror till Johan) och dess hustru Maja Stina Persdotter
- dräng Mårten Nilsson
- pigan Anna Cajsa Andersdotter ibm

Nu finns det en dubbel bokföring mellan prällarna i Umeå lands och Bygdeå när det gäller Gravfors inte så att det helt stämmer överens utan det är enligt Putte Kock metoden blandat och gett och för den oinvigde kanske lite av gallimatias.
Prällen i Bygdeå har relativt bättre reda på sig än prällen i Umeå lands som nog är ute och botaniserar en hel del.

Enligt Umeå lands prällen och HFL UM/Gravfors,A1:10b,4/6,s510,1799
finns Jonas Larssons barn
- Nils f.1777 (FEL födelseår)
- Anna Cajsa f.1785 (FEL födelseår)
- Maja Brita f.1786
- Christina 1783
Vilket skulle kunna ge en möjlig Nils, men ingen Johan finns i sikte.
Också som synes med flera felaktiga födelseårtal

Bygdeå prällen har bra reda på sig och här finna Jonas Larsson med en komplett familj och här finns Nils men nu med födelseåret 1775, som också är fel samt en broder Johan.
Men ingen piga Anna Magdalena Nilsdotter (Enligt Tingsskrivaren) eller Magdalena Larsdotter (enligt Bygdeå FB prällen) i sikte.

Vad göra?
Mantalslängden för denna tid när prällarna inte riktigt hinner med kan ge en del och för Gravfors ger mantalslängden följande:
Johan Jonsson ogift med 1 dräng och 1 piga och denna piga har namnet Anna Magdalena 24 år, visserligen ålder 2 år fel, men nu börjar det att närma sig.
Dessutom Nils Jonsson gift med hustru och enligt Bygdeå HFL heter denna hustru Maja Stina utan efternamn, men vid ytterligare koll visade det sig vara Persdotter

Med denna information från mantalsländen börjar bitarna komma på plats.
Nils Jonsson med hustru kan vi identifiera och fadern som nämns till det oäkta barnet bör vara Johan Jonsson vars piga har namnet Anna Magdalena

Nu händer ytterligare saker i sänghalmen:

LÄGERSMÅL:
1807-10-20 §29: nybyggaren Johan Jonsson, Grundfors, o. dess tjänstepiga Anna Magdalena Nilsdotter. Lönskaläge. Otidigt sängalag.
GJ

När Anna Margareta döps 1807
FB ger fadern dräng Johan Jonsson och modern pigan Anna Magdalena Nilsdotter:
2:a barnet under äktenskapslöfte

LÄGERSMÅL:
Umeå lands,LI:5,Böter,1809:
Dräng Johan Jonsson Grundfors och pigan Anna Magdalena Nilsdotter Tefte för otid. lönskaläge 1|16
GJ

LÄGERSMÅL
Umeå Tlg Hr AIA:86, 1810vt, §70: dräng Johan Jonsson, Grundfors och dess fästekvinna pigan Anna Magdalena Nilsdotter under äktenskapslöfte sammanavlat 4 st. barn. Ej förmått fullborda äktenskapet.
GJ

ANTECKNING:
Man undrar varför tingsskrivaren hela tiden anger Grundfors, när det bör vara Gravfors.
Prällen gör också samma saltomortal.

ANTECKNING:
Enligt ovanstående lägersmål 1810 såväl som FB när Eva döps anges både av tingsskrivaren och prällen att detta var det 4:e oäkta barnet de fick tillsammans
Jag har inte kunnat hitta det 3:e, som iså fall skulle ha varit fött ca 1808-02 till 1808-11.

Prällarna har även stökat till det när det gäller FB och föräldrarnas namn för de 8 barn jag hittat.

FELAKTIGHETUmeåFB1812:
Som fader anges Johan Johansson när Kristina Johanna döps 1812, men det är fel..
Den rätta fadern bör vara Johan Jonsson

FELAKTIGHETUmeåFB1813:
När Nils döps 1813 anges fadern vara Johan Johansson
Fader är inte Johan Johansson utan bör vara Johan Jonsson

AVSLUTNING:
Johan Grafström och Anna Magdalena Nilsdotter får tillsammans enlig vad jag hittat totalt 8 barn, men prällar och tingskrivare vill tillskriva den 9 barn
Den sista sonen Johan född 1721 i Umeå stad blir sjöman gifter sig med Charlotta Lindström f.1816, som också har en mycket brokig bakgrund (men det är en annan historia)
De får bl.a. en son Karl Fredrik Gravström, som blir lantmätare bl.a. upp i Malå och en dotter blir lärarinna.
Det kan man kalla en klassresa från samhällets absoluta botten till en relativt välmående tillvara med bra utbildning.

Johan Grafström Jonssons ansedel

Johan Grafström Johanssons ansedel