Det finns en god produkt mix i familjen Johan Larsson Gruffmans och hans hustrus historia i släktforskarkretsar i synnerhet i Umeå regionen.
Normalt brukar jag i denna spalt inte ange vilka forskare inom Umeåområdet som jag anser har fel eftersom det då skulle bli ett ständigt upprepande av samma personnamn.
Vi som vill göra någonting gör ju naturligtvis fel ibland
Men efter "gängmedlemmen" Tommy Anderssons påhopp anser jag mig ha en giltig orsak att namnge de som jag anser har fel i sina publikationer och samtidigt hoppas att jag har tolkat det hela rätt.

Kennet Mossberg anser att Johan Larsson Gruffman först är gift med Catarina Tomasdotter och sedan med Catarina Andersdotter. Denne Johan Larsson Gruffman fick enligt Kennet Mossberg 4 barn med Catarina Tomasdotter innan hon avlider 1753. Inga indikeringar ges på  varifrån denna Catarina Tomasdotter kommer och varför hon av allt att döma heter Anna Tomasdotter i sin dödsnotis, visserligen "Johan Hanssons  (Larssons svårtytt) hustru i Hjuken Anna Tomasdotter".
KM indikerar inte ens att FB när barnen föds ger moders namn Anna Tomasdotter.

Agneta Olofsson anser att Johan Larsson Gruffman är gift med Catarina Tomasdotter men hon är , enligt mitt tycke, som vanligt rätt ofullständig när det bränner till och anger inga av barnen. Och hon ger inga indikeringar på varifrån denna Catarina Tomasdotter kommer och källhänvisningar till kyrkarkivalier  lyser som vanligt med sin frånvaro. Dessutom har hon en annan Johan Larsson från Ekorrsele gift med Anna Tomasdotter, osäkert när, med sonen Tomas död 1751.
Ingen indikering varifrån hon skulle ha fått denna info. Denna Anna Tomasdotter skulle ha avlidit 1753,28/1.

"Umeå födelse 1721-59" anger för barnen följande föräldrar:
Lars 1748 :Johan Larsson/Karin Tomasdotter
Catarina 1749 :Johan Larsson/Karin Tomasdotter
Tomas 1750: Johan Larsson/Anna Tomasdotter
Anna 1751:Johan Larsson/Anna Tomasdotter

Lycksele CD:n från Hembygds och Släktforskning Nolaskog  (HSN) har inte så många anknytningar, men t.ex. anges att Johan Larssons son Erik är född i Högland/Degerfors, var det nu skulle finnas någonstans.
Som referens för födelse och vigsel anges "Lycksele 1788-1809,s8" På denna sida i Lycksele HFL finns överhuvudtaget ej nämnt Erik Johanssons vigsel eller födelseort, inte ens hans födelseår. Denna Erik Johansson anor har  naturligtvis som vanligt när sockengränsen överskrids  lämnats till andra att utreda.

Åter andra har en oidentifierad Johan Larsson som ibland har barn med Anna Tomasdotter och ibland med Catarina Tomasdotter.
Dessutom finns det ytterligare olika variationer på ovanstående grundtema inklusive Catarina Andersdotter spridda på nätet.

Eftersom det finns ett enormt stort antal ättlingar till Johan , Anna och Catarina lär väldigt många antavlor behöva korrigeras ifall jag har rätt med nedanstående ansedel för Johan Larsson. Klicka här.
Den enda oklarheten om att det inte skulle vara Anna Tomasdotter hela vägen är vid dopet att det första barnet Lars 1748.Där har föräldrarna angivits till Johan Larsson och moder NN. Men då har ju redan Johan och Anna varit gifta sedan ett år. Visserligen nämns inte Anna i VB, men enligt UM/Degerfors,AI:5,1/3,s9,1742-47,dotter på nr 1-gift. Detta borde fylla ut  luckan i VB.
För de 3 övriga barnen Catarina, Tomas och Anna anges otvetydigt föräldrarna till Johan Larsson och Anna Tomasdotter.
Även när Johan Larssons förmodade hustru avlider 1753 anges i DB lite svårtytt  "Johan Hanssons hustru Anna Tomasdotter". Mig veterligt finns ingen Johan Hansson i Hjuken, därför bör detta vara Johan Larsson hustru Anna Tomasdotter.
Vid närmare koll kanske där står Johan Larsson.