Johan Lindström Persson är en intressant levnadshistoria.
Han föds och växer upp i Nysätra
Flyttar till Nätra 1816 där han gifter sig med Kristina Olofsdotter från Nätra.
De får 9 barn tillsammans i Skule och Björkåbäck där Johan är torpare.
Hustrun Kristina dör 1836 och Johan försvinner spårlöst.
Jag har hittat honom igen i Tuna där han är dräng på Prästbordet och här finns en anteckning om att han kommer från Ljustorp.
Nu har han tagit sig namnet Lindström, men han är här utan sina barn.
Han hittar en ny partner Katarina Olofsdotter och de gifter sig och flyttar till Stöde där han blir arrendator på Prästbordet.
Han avlider 1845 och anses då vara 54 år trots att han enligt HFL är född 1799-01, men tyvärr också felaktigt i Ångermanland.

Familjesammanställning