Döpt till Olof när han föddes 1776-12-04, men kallas Johan efter prälle filtrering under några år.

En rätt trevlig historia om man inte är fixerad på mantrat att FB måste vara korrekt och odiskutabel.

Den Olof som finns i FB född 1776-12-04 har jag ej kunnat återfinnas i DB före nästa Olof framföddes av modern Katarina Simonsdotter, så man kan undra över om det kludd som finns för Olof i HFL[AI:8,s10 Svar C0034483_00021 ] skall förstås som att han egentligen är och ska heta Johannes, som i HFL fortsättningsvis, men med Olofs födelseår och datum istället för 1778!

Det har troligen ursprungligen stått Johannes 1776 men kluddats över med Olof, fast när båda ströks, skrevs sannolikt Johannes in igen nedanför emellertid med felaktiga födelseåret 1778 trots att ingen Johan finns född enligt Umeå lands FB FB!

Dessutom tänkte prällen troligen inte på att Olof Olofsson och Katarina Simonsdotter fick barnen Olof 1776-12-04, Magdalena 1777-12-16, Katarina 1778-12-09 och Olof 1780-04-03.
De gifte sig 1776-01-19, varför detta satte en gräns bakåt i tiden.
Detta innebär också att det helt enkelt inte finns något utrymme för ytterligare ett barn 1776 till 1780.
M.a.o. den som prällen i FB kallat Olof är i med stor sannolikhet egentligen Johan

Förvirringen fortsätter i Umeå stad
UM/Umeå stad,AI:5,s71,1792-98 anger ursprungligen lärling Olof Olofssons f.1776 från Teg, men sedan har prällen även varit där och kluddat och bytt ut Olof mot Johan, men födelseårtalet är fortfarande 1776. Namnet Westergren har så också adderats

UM/Umeå stad,AI:5,s68,1799-1806 ger gesäll Johan Westergren f.1776-gift

Skom. mäs. Johan Westergren f.1776 - vigda i Lycksele 5 okt.1806 - Mäster, Skomakaren i Umeå Stad Johan Westergren-Lowisa B. Alenius.

Beata Lovis dör tydligen ganska snart och Johan Westergren gifter om sig med Anna Katarina Sikström, som tidigare varit gift 1801 med
-Johan Westberg, som också har en mycket intressant bakgrund och där ingen tidigare har presenterat en lösning och
-med Zakris Källberg 1805, också en intressant bakgrundshistoria
och slutligen med ovanstående beskrivna Johan Westergren 1776.

Johan Westergren får endast en efterlevande dotter, men denna dotter leder sedan släkten vidare bl.a. via Lagerlöf i Skellefteå

Anna Katarina Sikström har själv en mycket intressant bakgrundshistoria med anor i Nysätra, men det är en kommande historia

Ansedel Johan Westergren