Forna tiders könsbyte med prällen som förmedlande länk
Det finns en mängd sådana fall och nedan finns några typexempel

FELAKTIGHETUmeåFB1818
FELAKTIGHETUmeåHFL
Marta Stefansson får ett oäkta barn 1818-09-27 som den 11/10 döps till Johannes enligt Umeå lands FB
Detta barn finns ej hos modern i Spöland, men finns hos henne under hennes nästa anhalt som piga
UM/NyåkersNybygge,AI:11b,s619,1819,oäkta barn Johannes f.1818-09-27,medföljer modern
Både mor och dotter flyttar sedan till Robertsfors enligt attest 1819-12-31
Martas oäkta barn finns sedan i Bygdeå enligt hos morföräldrarna
BY/SikåKrogen,AI:8/2,s24,1825-26,oäkta flicka Joh.Märtasdotter f.1818-09-27-hos morfar
Nästa HFL ger
BY/RobertsforsBruk,AI:9,s373,1826-31,oäkta Johanna Martasdotter f.1818-09-27- till Sävar 1831
Nu är könsbytet helt genomfört från sonen Johannes till flickan Johanna, som sedermera tar namnet Boberg efter styvfadern Olof Boberg
Johanna (tidigare Johannes) får först en oäkta son Olof 1838 innan hon gifter sig 1844 och får ett flertal barn med Olof Boberg.
M.a.o ett mycket lyckat könsbyte när man betänker att i dagens läge har tidigare män svårt att föda barn som kvinna efter könsbytet.
En ytterligare lustighet är följande:
Umeå Tlg Hr AIA:106, 1819vt, §25: ogifte hemmansägaren Abraham Abrahamsson, Spöland, pigan Marta Stefansdotter, om föda o. uppfostran för ett flickebarn. Abraham bestridde faderskapet. Målet sköts upp till nästa ting AIA:107, 1819ht, §6: målet sköts upp till nästa ting.
Redan på våren 1819 visste tinget om att det var en flicka, men prällen i Umeå lands körde på i gamla hjulspår att det var en pojke tills en ny prälle fick ta över i Bygdeå och arrangera könsbyte och namnbyte från Johannes till Johanna
 

FELAKTIGHETNordmalingFB1839
FELAKTIGHETNordmalingHFL
Enligt Nordmalings FB får Esaias Hansson en dotter f.1839-03-31 och döpt till Johanna 1839-04-03
Hörnsjö,A1:10a,4/5,s151,1839-42 anger att dottern Johanna finns
Hörnsjö,A1:11a,4/6,s150,1843-52 anger att dottern Johanna finns men hon har strukits över och det brukar normalt innebära att hon endera har dött eller flyttat.
Men i detta fall verkar det innebära att ett könsbyte sker och det kanske tar några år ned den tidens teknik.
Hon är här högst 23 år gammal när detta sker.
Hörnsjö,A1:12b,4/7,s353,1853-62 anger helt plötsligt att ett under skett enär nu har Esaias Hansson och hustrun Maria Katarina Svensdotter helt plötsligt efter 24 år omvandlat sin dotter till en son.
Och detta är ett avancerat könsbyte eftersom den Johan sedermera gifter sig och får barn. Så långt har dagens teknik ännu inte tagit oss.
Men könsbytet har tydligen tagit mycket kraft eftersom hon/han gifter sig först vid 40 års ålder och får sitt första barn vid 41 års ålder.


FELAKTIGHETNordmalingFB1845
FELAKTIGHETNordmalingHFL
Johan Andersson och Anna Kristina Andersdotter får enligt Nordmalings FB 1845-02-22 sonen Johan Anders och denna son finns också i HFL Öresund,A1:11b,6/6,s479,1845 och Lögdeå,A1:11b,1/6,s263,1846-52,
Men helt plötsligt Lögdeå,A1:12c,1/7,s485,1853-62, finns Erika Johanna f.1845-02-22, men ingen Johan Anders.
Prällen har gjort ett ovanligt noggrant arbete när han raderat Johan Anders namn i HFL och ersatt detta med Erika Johanna och detta har skett under perioden 1853-62, men det är osäkert när. Barnet var då mellan 8 och 17 år.
Detta påminner mig om en historia i mitt tidigare aktiva liv när vi bodde i Göteborg där vi hade en hel del tyska vänner efter att jag varit platschef i Tyskland/Holland för fartygsombyggnader under en del år.
Vi hade fått en liten kattunge av en god vän i Stockholm några dagar tidigare och vi höll just på att försöka hitta ett namn till kattungen. Men vi var osäker på om det var en hanne eller hona. Vi hade inte kollat.
Då erbjöd sig en av våra tyska vänner , en dam ,som ansåg sig vara kattspecialist att kolla könet.
Hon var helt säker på att det var en hona och kattungen fick namnet FIA.
Senare visade det sig att FIDDE eller något åt det hållet kanske skulle ha varit ett lämpligare namn.
Köns bestämning kanske inte var så lätt även för dåtidens prällar

FELAKTIGHETBjörnaFB1887:
Anders Olof Hörnqvists dotter född 1787 har enlig Gideå FB och HFL namnet Leontine
När hon döps i Björna har hon helt plötsligt blivit en pojke vid namn Leontin

FELAKTIGHETDegerforsFB1806:
UM/Jämtböle,A1:10a,6/7,s317,1807-10 anger att Sven Persson och Ulrika Jonsdotter har en dotter Johanna född 1806-01-15.
FB ger entydigt att det var en son Johan som döptes den 15/1 1806.
Detta är tydligen ett 200 gammalt könsbyte där prällen inte kunde skilja på flicka eller pojke.