Jonas Jonsson Westling
Jag tar upp detta som hemsida fall beroende på att Jonas Jonsson med största sannolikhet var soldat Westling år 1800 utan att detta finns noterat i de militära rullorna.
Skulle Jonas Jonsson inte fått dottern Anna Kristina skulle det inte ha funnits några anteckningar om hans soldat år.
Jons Jonsson är enligt kyrkoarkivalierna soldat Westling i Vännäs när hans dotter Anna Kristina döps 1800-07-14.
Anna Kristina dör redan två månader senare i Vännäs 1807-09-10 och även här anges fadern vara soldat Jonas Jonsson Westling.
Jonas och Kristina Andersdotter får nästa barn Jonas 1801-07-19 i Stöcksjön och då är han inte Jonas Westling Jonsson utan bara Jonas Jonsson

Att det är Jonas Jonsson från Stöcksjön framgår med all tydlighet av vilka som är faddrar vid dopet

- Jonas Jonsson i Stöcksjön (Far till Jonas Jonsson Westling. Modern Anna Brita Eriksdotter dog redan 1798-11-11 i lungsot därför endast faderns namn utan det obligatoriska "med hustru")
- Hustru Charlotta Andersdotter i Klabböle (MM till Jonas Jonsson. Det är mycket sällsynt att en ensam MM är fadder)
- Lill Jansson och hustru i Vännäs
- dräng Jonas Andersson Stöcksjön (bror till Kristina)
- Lisa Cajsa Blad Obbola

För hans kollega officiellt egentliga soldat Hans Westling Hansson är följande av intresse
- När sonen Hans föds 1800-01-25 och döps den 26 i Spöland anges fadern vara soldat Hans Westling
- När sonen Nils föds 1801-04-10 och döps den 12 i Spöland anges fadern vara soldat Hans Westling
- Soldat HFL: UM/soldater,AI:2,7/9,s36/361,1799,soldat Hans Hansson Westling R082.
Hans och hans hustru Brita Magdalena har blivit HFL förhörda 1/6 1799 och sedan står Spöland nr.4
- UM/Spöland,AI:10a,s306,1799-1810,måg
Här finns Hans Hansson Westling som måg under hela denna period med det första husförhöret 1/6 1799.
Denna tidsperiod 1799-1810 är uppdelad i:
-1799-1801 Måg Hans Hansson Westlin
-1802 Måg Hans Hansson
-1803-10 Måg Hans Hansson Westling trots att han även blev utbytt enligt GM som soldat 1801-12-09 och ej längre var soldat Westling.
- Hans svärfader Per Nilsson avlider 1800-02-23 av lungsot, vilket troligen innebar att han var relativt orkeslös de sista åren och mågen Hans Hansson Westling därför flyttade över för att överta hemmanet Spöland 4.

För Hans Hanssons avlösande soldat Lars Westling Eriksson kan följande vara av intresse:
-UM/soldater,AI:2,7/9,s36/361,1802-10,R82 soldat Westling

GM1802 som sker den 26 juni ger följande:
Wästling Hans Hansson utbytt den 9 december 1801 emot drängen Lars Eriksson Västerbottning 27½ år, ½ tjänsteår, längd 5 fot 11 3/4 tum, gift.

SLUTSATS:
Det är troligt att Hans Hansson betalade Jonas Jonsson för att gå soldat Westling i sitt ställe för år 1800 och att detta inte officiellt noterades av de miltära myndigheterna.
Hans Hansson hade ju legitimt fullt upp med sin svärfaders hemman och hustruns yngre syster var ännu ej gift.
Endera blev Jonas Jonsson inte godkänt som soldat eller så kunde Hans Hansson komma loss från soldattiden beroende på sitt hemmansbruk.
Hans Hansson tog sedermera över halva hemmanet Spöland 4.
Svågern Nils Nilsson tog över den andra halvan.
Eftersom Umeåbygdens soldater endast är en avskrift av GM och liknande och inte samkörda fullt ut med kyrkarkivalierna finns Jonas Jonsson Westling inte med i denna i många stycken bra utgåva.
Jonas Jonsson Westling finns kanske inte hellre med i den av Västerbottens Södra Släktforskningsförenings inlämnade data till den nationell soldat databasen.
Men trots allt verkade Jonas Jonsson från Stöcksjön ha varit soldat Westling under år 1800.

Om du vill se Jonas Jonssons familj klicka här