Jonas Rönqvist
Jonas Rönqvist har varit ett besvärlig historia och jag och Stig Lennart hade nästan gett upp.
Men frågan kommer åter  upp vem denne Jonas Rönqvist kunde vara och Stig Lennart gick igenom denna historia ännu en gång och lyckades slutligen att få lite bättre ordning det hela efter många timmars arbetet.

Vad som i stor utsträckning har gjort det mera besvärligt och motsägelsefullt än vad som skulle ha varit nödvändigt är väl prällens notering i HFL
UM/Storarmsjö,A1:8,5/9,s208,1779,bonde nr.2-från 161FII och på den HFL som prällen hänvisar till står följande
UM/soldater,A1:2,5/9,s161,1774,lappdräng-namn Andersson (under lappfolk)
Här är Jonas Andersson och Christina Clemensdotter gifta och skulle befinna sig där 1774 enligt prällens anteckningar.
Detta innebar att prällens noteringar ledde helt fel och att det sedermera visade sig vara helt uppåt väggarna fel.
Han trodde kanske att detta par lappar var samma som kom till Storarmsjö nybygge.

Men det lustiga är att troligen samma prälle hade under samma tidsperiod följande i HFL att förtälja, som Stig Lennart uppmärksammande eftersom prällens tidigare lappspår inte ledde någonstans. Det kanske var det nedanstående som var det verkliga spåret.
UM/Tväråträsk,AI:7,s252,1768-[StArmsjö]-73,FosterSon hos Matts 1702 Nilsdotter
På denna HFL finns också en "hustruns systerdotter" Maria Olofsdotter f.1736

Stig Lennart började titta i databas Kråken på vilka möjliga systerdöttrar Maria f.1736 det skulle finnas till Margareta Nilsdotter f.1702
Naturligtvis hade prällen fel födelseår på Maria och denna syster dotter är inte född 1736, men väl 1734-08-04 i Tväråträsk och modern var Maria Nilsdotter f.1704.
Samma Maria Nilsdotter hade enlig databas Kråken händelsevis en dotter Margareta Olofsdotter f.1730, som har en oäkta son Jonas född 1753-04-04.

Enligt FB prällen skulle drängen Jonas Andersson i Kåddis vara fader till denna oäkta Jonas och detta gick till domstolsförhandlingar (av Gun Jonsson lästa) där han svor sig fri.
Här är nu en delikat frågan:
- Prällen har i FB angett fader Jonas Andersson Kåddis
- Domstolen anger att han icke är skyldig till faderskapet, enär han svurit sig fri.
Vad skall man tro på. rent legalt är Jonas Andersson ej fader till Jonas f.1753, men han finns på denna ansedel som fader med noteringen att det är mycket osäkert.

På HFL finner vi Margareta Olofsdotter i UM/Baggböle,A1:6,4/10,s97,1757-67,piga-från Tväråträsk - soldat R87, d.v.s. dotter till Soldat Olof Göransson Hvitlock.
På denna HFL är hon tillsammans med sonen Jonas född 1753.
Denne son Jonas försvinner sedan till s149 enligt samma HFL.
UM/Tväråträsk,AI:6,s149,1762-67,fosterson-f.1773
Och här finner vi honom som fosterson till Matts Jonsson och sin mormor syster Margareta Nilsdotter

På nästa HFL finner vi honom fortfarande som fosterson
UM/Tväråträsk,AI:7,s252,1768-73 och här anges att han skall finnas i Storarmsjö 1773.
Nu finns inga HFL för Storarmsjö vid denna tidpunkt.

Mantalslängd Storarmsjö ger följande:
När jag sedan började titta på mantalslängderna föll allt på plats.

1772 SVAR A0001860_00015
Matts Andersson 1b 1h 1d 1p = 4
Jonas Rönqvist    1b -       1p = 2

1773:
Matts Andersson 1b 1h 1d 1p = 4
Jonas Rönqvist    1b -       1p = 2

1774 SVARA 0001862_00016
Matts Andersson 1b 1h 1d 2p = 4
Jonas Rönqvist    1b 1h     1p = 2

Jonas Rönqvist är ogift när mantalslängden 1772 och 1773 skrivs, men är enligt 1774 års längd gift.

Enligt Umeå lands VB gifter sig Jonas 1773 och hans hustrus namn anges vara Maria Olofsdotter istället för vad som senare visade sig vara Cristina Olofsdotter
Detta leder t.o.m. etablerade forskare till att vigseln skulle vara "oplacerad" - den är det åtminstone icke i HFL, hon finns inte kvar 1768 i UM/Haddingen,AI:7,6/9,s307,1768-77 som dotter på nr 1.
Anledningen till att prällen gifter ihop Jonas Andersson och Maria Olofsdotter istället för med Cristina Olofsdotter (ej besläktade) är antagligen att Jonas moster Maria Olofsdotter (troliga prälle bruden) flyttade vid samma tidpunkt som Jonas till Storarmsjö och VB prällen trodde då kanske att de gifte sig utan att han tydligen tänkte på det  nära släktskapet.

Enligt Umeå lands 1759 jordebok upptogs Storarmsjö 1758.
Nybyggaren Jakob Andersson fick godkännande på sitt insynade nybygge 1759 20/10 och fick då 26 års frihet.
Enligt mantel 1772 fanns på detta nybygge enligt ovan, Matts Andersson och Jonas Rönqvist.
Enligt resolution 1783 7/6 förlängdes frihetstiden till 1791.
Man är något fundersam varför Storarmsjö inte tillhörde Nordmaling utan kameralt blev lagt under Umeå socken.
Det är först 1778 som Storarmsjö finns med i Umeå lands HFL och där med den famösa noteringen att Jonas Rönqvist kunde vara lapp
UM/Storarmsjö,A1:8,5/9,s208,1779,bonde nr.2-från 161FII som leder till
UM/Lappar,A1:2,5/9,s161,1774,lappdräng-namn Andersson (under lappfolk)

Som ni ser på källhänvisningarna i Notis Tabell stannande familjen Rönqvist i Storarmsjö till 1800 då de flyttade först till Långviken och var under en kort tid i Degerfors och Strömsjönäs innan nästa anhalt blev Tavelsjö.
Jonas Rönqvist avslutade sedermera sina dagar i Hössjö.
En intressant historia, som Stig Lennart lyckades lösa efter många timmars arbete och som visar hur besvärligt mycket är i de kyrkliga böckerna för Umeå lands även under det sena 1700-talet.

Om ni vill se familjen så klicka här.
Kom ihåg att det bara är prällen som har Jonas Andersson som fader.
Domstolen anser inte att Jonas Andersson är fader