FELAKTIGHETDegerforsHFL
DEG/Ekorrsele,A1:1,4/9,s152,1801-08 och DEG/Ekorrsele,AI:2,s115,1815-25 anger att Jonatan Hansson är född 1779.
Det rätta bör vara 1764-03-08.
Man undrar hur prällen har tänkt - ifall att han har tänkt - att han fadern (Jonatan) enbart skulle vara 10 år när första dottern Katarina föddes, dvs att den förberedande akten ägde rum vid endast 9 års ålder och att Jonatan endast var 9 år när han gifte sig med Sara.
Prällarna skulle ju enligt uppgift ha varit noga med att sex inte förekom före "mogen" ålder.
Till råga på allt att Jonatan var fader 6 gånger innan han hade fyllt 18 år med följande barn
Katarina 1789
Hans 1791
Magdalena 1792
Ulrika 1793
Jonatan 1795
Erik Johan 1797
Det värsta av allt är att faderns åldersuppgifter inte är en engångsföreteelse