En knepig historia
Erik Eriksson f.1741 från Stöcksjö blir 1761 soldat Tegenfelt och gifter sig 1762 med Catarina Mikaelsdotter f.1743 i Hörneå.
De får ett flertal barn, som alla verkar avlida som små.
Erik Tegenfelt avlider 1774 och lämnar sin hustru enligt UM/Soldater,A1:2,4/9,s122,1768-77.
Erik Tegenfelts sista barn Magdalena avlider 1774-08-09.
En ny soldat flyttar över till rote 57 Tegenfelt.
Enligt UM/Soldater,A1:2,4/9,s122,1768-77 skulle hans namn vara Jöns Olofsson som verkar gifta sig med änkan Karin Mikaelsdotter
Men på nästa HFL UM/Soldater,A1:2,5/9,s26/240,1778-86 framgår att det i verkligheten är Jöns Olofssons son Olof Jönsson som blir soldat Tegenfelt och enligt HFL gifter han sig med änkan Karin Mikaelsdotter.
Enligt UM/Soldater,A1:2,6/9,s292,1787-90 är Olof Jönsson Tegenfelt gift med Karin Mikaelsdotter tills han avlider 1789.
Men enligt FB är det en helt annan historia.
Alla barn som Olof Jönsson Höök/Tegenfält får har enligt FB en gemensam moder Sara Jonsdotter, men det finns ingen direkt påverkan på HFL eftersom prästen tydligen har beslutat sig för att FB är en sak och HFL en annan sak.
En halv rättelse finns efter att Olof Jönsson har avlidet och hustrun Sara Jonsdotter nu finns på UM/Klabböle,A1:10a,4/7,s193,1799-1806 med först namnet Carin Mikaelsdotter. Här är sedan Carin överstruket och har ersatts av Sara som då blir Sara Mikaelsdotter.
Under mellantiden händer det en hel del saker på annat håll som kan verka förvillande.
Enlig UM/Hörneå,A1:8,2/9,s76,1780-81 finns det en syster Catarina Tegenfelt.
För att reda ut vilka änkor Tegenfält som var möjliga gjordes följande sammanställning:
Erik Joensson - soldat före 1700; eventuell änka långt över 100 år men ej funnen som död 1780/81...
Anders Eriksson - död 1753: änka Catarina Johansdotter
Sven Hansson - död 1742: änka Magdalena Jakobsdr f.1711
Jacop Tållesson - död 1758: änka Catharina Hansdr f.1727
Erik Eriksson - död 1774: änka Catarina Mikaelsdotter f.1743
Olof Jonsson - dör först 1789 och som soldat, varför inga fler Tegenfältare behöver undersökas.
Den enda möjliga änkan Catarina Tegenfelt Mikaelsdotter är Erik Erikssons hustru.
I Hörneå finns en strandfiskare Hans Söderström Mattsson som 1781 gifter sig med Catarina Mikaelsdotter Hörnsten.
Av HFL UM/Hörneå,A1:8,2/9,s77,1782-86 framgår att Hans Söderström hustru skulle heta Catarina Olofsdotter, men inget födelseår finns angivet.
Även nästa HFL UM/Hörneå,A1:9,2/10,s82,1787-98 har ursprungligen Olofsdotter men detta har sedan blivit överstruket och ersatt av Mikaelsdotter.
men fortfarande inget födelseår för Catarina.
Enligt UM/Hörneå,A1:10a,2/7,s92,1799-1810 är namnet Catarina Mikaelsdotter född 1742. Det rätta bör vara 1743-01-28.
Vi har här kommit så när det troligen är möjligt.
Ytterligare saker händer i Hörneå.
Catarinas brors dotter Catarina Olofsdotter f.1756 gifter sig 1781 med soldat Erik Jonsson Höök född i Grundsunda.
I sitt födelseregister har Södra Västerbottens Släktforskare lyckats tyda FB så att Zakris Jonsson gifter sig med Catarina Olofsdotter.
I övrigt kan man säga att SiU (släktnamn i Umeå) som vanligt är ute och åker kana än dit än dit. Läs gärna deras slutsatser och begrunda att detta är en officiellt godkänd (licenserad) skrift.
I övrigt finns det i de hittills publicerade verken många olika förslag till lösningar och det är verkligen lätt att hamna fel om man tar uppgifter endast från en av parametrarna FB, DB, HFL eller  VB.
Min lösning är följande.
A.
Catarina Mikaelsdotter f.1743 var gift först med Erik Eriksson Tegenfelt f. 1741 och sedan med Hans Söderström Mattsson f.1743. Och jag köper inte prästens noteringar i HFL att hon skulle vara gift under samma tid med Olof Jönsson Tegenfelt.
B.
Catarina Olofsdotter f.1756 var gift med Erik Jonsson f.1757 i Grundsunda och soldat Höök i Umeå
C.
Olof Jönsson Tegenfelt f.1747 var under hela tiden gift med Sara Jonsdotter f.1743 trots prästens upprepade anteckningar att hans hustrus namn var Catarina Mikaelsdotter.
Sara Jonsdotters moders- och hustru roll stöds fullt ut av uppgifterna i FB, men det fanns tyvärr inga kommunicerade kärl mellan dessa båda delar av kyrkböckerna.
Prästen har helt enkelt transporterat fadern, avskedade soldaten och änklingen Höök, istället för sonen Olof till rote 57.
Prästen rättar i nästa HFL till så att sonen Olof blir den rätta soldat R57, men har därunder tappat bort hans hustru, samtidigt som företrädarens änka står kvar.
Detta fel står sedan kvar ett par decennier eller under resten av livstiden.

Om någon har en avvikande uppfattning är ni välkommen att påpeka detta.