Lars Ekström i olika varianter enligt militärer och prällar

Jonas Jonsson och Lars Gabrielsson var soldater på rote 122 Ekström i början av
1800-talet, men mönsterrullorna stämmer inte överens med prällens anteckning i HFL och av
det hela har det blivit en salig blandning.

Rullan ger 1805:
Ekström Jonas Jonsson Västerbottning,39 1/4 år,14 1/4 tjänsteår, 5fot 9 tum,gift

Rullan ger 1811
Ekström Jonas Jonsson Västerbottning 25 år, 2 2/3 år tjänst, 5 fot 8tum, ogift
Fången i Skellefteå ej återkommen,Rotan anges vaccant om han ej inom 3 månade återkommer
Men sedan står det: från fångenskap återkommen SVARA0028756_00392

Rullan 1813 ger:
Ekström Jonas Jonsson Västerbottning,27 år, 4 2/3 års tjänst, 5 fot 8 tum gift SVAR
A0028757_00256

Rullan 1820 ger:
Ekström Lars Jonsson, Västerbottning, 35 år ,11 1/4 års tjänst,5 fot 9 tum gift SVAR
A0028757_00451

Rullan 1823 ger
122 Ekström Lars Jonsson utbytt den 16 june 1820 mot Olof Boström Västerbottning
Lars Jonsson hade 30

Prällens anteckningar i HFL:
-UM/Soldater,AI:2,s65/452,1811-20,soldat Lars Ekström Gabrielsson f.1785-gift 1812.
-UM/Fällforsån,AI:12c,s1457,1821-28,avskedad soldat Ekström
Han har här först skrivet Lars Jonsson, men lite längre ner står Lars Gabrielsson
UM/Fällforsån,AI:13c,s1236,1829-34,Lars Gabrielss: Ekström

Umeå bygdens soldater 1695-1895 har följande:

Jon Jonsson Ekström
Ersatt 22/3 1791, 25 år, lång 11 kvarter 3 tum. Han fortsatte sedan soldattjänsten 1792-1807
och han var 1807 41 år, 16 tjänsteår men han blev vacant 1808 och tjänstgjorde i rysk-finska
kriget och blev fången 1809 i Skellefteå. Vid recruteringen i mars 1809 skulle han då vara
vacant om han ej återkom inom 3 månader och han återkom till rotet 1809, men han fick
utbytas med nästa soldat.

Lars Jonsson Ekström
Insatt 1809, 23 år, lång 5 fot 8 tum och ogift, och han deltog i soldat­tjänsten till 1825, men han
dog 4/9 1825.

Kommentarer
Enlig mönsterrullorna hade den tillfångatagne Jonas Jonsson åter kommit tillbaka för att bli soldat 122
Ekström men är då helt plötsligt ogift och med endast 2 2/3 tjänsteår.
Dessutom har han under "fångenskapen" blivit 16 år yngre men något ihop tryckt med 1 tum
om man utgår ifrån att mönsterrullorna i övrigt är korrekta.
Prällen i Umeå lands har en annan uppfattning enligt HFL
UM/Soldater,AI:2,s48/374,1799-1809,soldat 123 Ekström-död
Inom parentes kan ju nämnas att denna Jonas Ekströms hustru dog 1829 som änka på Ön.

Jonas Jonsson anses fortfarande enligt rullorna var inmönstrad 1813, med nästan 5 års
tjänstgöring och nu som gift.
1820 anger mönsterrullorna att av allt att döma den tidigare Jonas Jonsson nu har tagit sig ett
annat förnamn och i samband med detta namnbyte blivit en tum längre.

Om man tittar på tjänstgöringstiden bör Jonas Jonsson och Lars Jonsson vara samma
person, trots att i verkligheten ingen av dem finns, om man nu i detta fallet skall tro Umeå
lands prällen,
Under nästan 10 års tid och 3 mönstringar finns en soldat i rullorna som tydligen bara finns i
tankevärden hos mönstringsskrivaren och egentligen är i verkligheten en helt annan person.

Prällen är först helt rätt ute - om man bortser från tiden 1809-10, då han inte hade någon
notering - men blir sedan även han något osäker och tycker att den som flyttat till Fällforsån
heter Lars Jonsson.
Men enligt beprövad Putte Kock metod garderar sig prällen senare även med Lars
Gabrielsson för att vara på den säkra sidan.

Om man summerar alla avarter av ovanstående bör Lars Gabrielsson ha blivit soldat Ekström
1809, men runt 1810 skall man inte utesluta något eftersom det var en oroligt tid.
Och det är troligen också Lars Gabrielsson som blir tillfångatagen av ryssarna och sedan släppt

Lars Gabrielsson Ekström Ansedel