Lars Granholm Johansson
Ingen har tydligen löst detta fall tidigare och det finns i stort antal ättlingar in i nutid , varför vi (Stig Lennart har varit mig behjälpligt) har tagit upp detta som ett hemsidefall.
Johan Olofsson Christens son Lars fick en besvärligt uppväxt.
Lars föddes 1741 och fadern dog 1742 troligen på ett örlogsfartyg i samband med Sveriges otaliga krig.
Modern gick också tidigt bort och Lars utaktionerades troligen och vi har funnit honom på HFL
UM/Ön,AI:6,1/10,s16,1757-61,inhyst fattig gåssen Lars Johansson Granön f.1739
Det finns ingen annan möjlig än Lars född 1741-02-17 och prällen har av någon anledning gjort honom 2 år äldre och detta ålderpålägg följer honom resten av livet.
Han forsätter som dräng och flyttar sedan till Umeå stad där han 1785 gifter sig med Maria Katarina Stenbäck, vars bakgrund ej hellre någon verkar ha löst, men där vissa forskare har förslagit felaktiga föräldrar..
lars och Maria katarina får tillsammans tvillingarna Johan och Lars 1785.
Tvillingar är vid denna tid dessutom relativt ovanligt.
Johan dör ung, men Lars för släkten vidare med sonen Lars Gustav som får ett stort antal barn
Lars tar sig namnet Granholm efter giftermålet med Maria Katarina , men Lars verkar avlida 1790 enligt HFL, men han finns ej i Umeå stads eller Umeå lands dödbok.

Lars Granholm Johanssons ansedel
 

Hustrun Maria Katarina Olofdotter Stenbäck Granholm
har också en komplicerad bakgrund och leverne och ingen har tidigare lyckats härled hennes anor, men härkomst bör vara enligt nedanstående sammanfattning

Först av allt har vi ett lägersmål:
1755-03-14: dräng Olof Olofsson, Röbäck och kvinnsperson Karin Johansdotter från Yttertavle. Lägersmålet hade skett då hon tjänt hos Olofs föräldrar. Fått 2 ringar av Olof. Fött barn nästförr jul, Karin vill att äktenskapet fullbordas. Olof erkände sig vara lägersman men nekade till äktenskapslöfte. Han menade att han aldrig givit henne ringar. Olof befriad från äktenskap men skyldig att bidra till barnets uppfostran

Alla andra forskare verkar att ha missat ovanstående domstolsprotokoll med lägersmål att detta har inneburit att de ansett att bonden Olof Olofsson och hans hustru Karin Johansdotter skulle vara föräldrar till Maria Katarina född 1754-12-01 i Röbäck
Men fadern anges enligt FB till dräng Olof Olofsson och Karin Johansdotter tjänade enligt ovanstående domstolsprotokoll hos Olofs föräldrar
Med lägersmål paragrafen enligt ovan bör det det väl vara bevisat att Olof Olofsson f.1731 är fader.

Maria Katarina finns hos modern HFL UM/Yttertavle,A1:6,7/10,s204,1757-67,dotter-oäkta-f.1755
och bor sedan hos morföräldrarna
UM/Yttertavle,A1:7,7/9,s363,1768-77,dotterdotter och får därifrån namnet Stenbäck, som ibland förekommer Umeå stads HFL

Maria Katarina flyttar in till Umeå stad där hon 1785 gifter sig med Lars Johansson sedermera Lars Granholm.( se ovan)
De får 2 barn (tvillingar) tillsammans varav Johan dör ung.
Lars Granholm Johansson avlider redan 1790.
Se här ansedel om Lars Granholm Johansson

Maria Katarina har tydligen sedan en del kuckel ihop med Per Nyström - som också har en svårtydd bakgrund - och de får minst två barn tillsammans
 och där följande finns att läsa i HFL om Per Nyström

UM/Umeå,AI:5,s144,1799-1807,Arbetskarl
"/Arbetskarlen Per Nyström/
som ibland warit förbuden att bo i Staden, har länge tillbaka lägrat
pigan Margareta Söderström ifrån Brännland och låtit henne Kyrktagas som sin blifwande hustru; men har dock sedan tre gånger lägrat Enkan Maria Catharina Granholm under äktenskapslöfte, och den han har anmält sig wilja äkta; men ej kunnat tillåtas så länge han ej har gittat wisa huru wida han wore skild ifrån den förra eller ej."


Maria Katarina Olofsdotters ansedel