Lars Långström f.1791-06-04 (81101)

Lars Långströms son Lars Johan föds i Degerforsa och Åmsele 1812-11-13

När Lars Johan sedan döps – utan angivet dopdatum - anges föräldrarna vara Lars Långström och Sara Greta Johansdotter 25 år.

Faddrar är:

-Bonden Lars Larsson och hustru Långsele och Lycksele

-Johan Emanuelsson och dess hustru Lycksele

-dräng Johan Jonsson

-piga Segrid Stina Johansdotter Ibidm

Lars Långströms far Lars Larsson finns som bonde i Långsele och Lycksele vid denna tidpunkt.

Modern till Lars Johan anges vid dopet 1812 att vara Sara Greta Johansdotter, varifrån nu prällen har fått detta.

Om man tittar framåt något LY/Bostadslösa Hjonelag,AI:6,s146,1812-13 finner vi att Lars Långström nu bor tillsammans med Sara Nilsdotter och att de har en son Lars Johan f.1812.

Här är också intressant att se vad tidigare forskning och publicering av detta material har gett i detta fallet

Vissa källor anger Lars Johan f.1811-12-04, varifrån de nu fått detta och andra anger 1812.

Den publikation som angett 1811-12-04 som födelse, visste kanske inte att Sara Nilsdotter fött ytterligare ett barn Anna Catarina 1811-03-07, dvs mindre än 9 månder tidigare.

Födelseort för Lars Johan anges enligt publicerade källor vara Lycksele, Degerfors eller Lövånger, vilket verkar vara rena gissningar eftersom inga referenser ges i något fall.

Lars Långström f.1791 har av en större publikation angetts vara en oäkta son till Hedda Eugenia Andersdotter i Norsjö och Vikborg och född 1791-06-04. Som källa har denna publikation angett FB i Lycksele, vilken okänd variant av FB det nu skulle vara.

Den första lysningen mellan Lars Långström och Sara Nilsdotter sker söndagen den 8/11 1812 i Degerfors och de gifter sig torsdagen sig den 26 november.
Vistelseorten anges för Lars Långström att vara Långsele och Lycksele och för Sara Åmsele och Degerfors.
Det lustiga är här att prällen anger Sara Greta Johansdotter som moder till sonen Lars Johan trots att han endast 5 dagar tidigare lyst för Lars Långström Larsson och Sara Nilsdotter och en kort tid senare viger samma par Lars och Sara.

Klicka här för Lars Långström