Här är ett rätt intressant fall där en del förstahandskällor förvirrar den släktsökande

Enligt Umeå lands VB Vargeringskarlen Hans Hansson Västerteg-pig Margareta N.dotter, vilket troligen är tänkt att betyda "Margareta vilken dotter som helst".
Men trots att prällen hade garderat enligt Putte Kock metoden blev det fel.
Det är nämligen så att Hans Hansson gifte sig med Magdalena Königsdotter och inte Margareta N.dotter, som prällen tycker.

Men prällen kan naturligtvis ha blandat ihop Hans Hansson från Västerteg med Hans Hansson från Tväråträsk som gifter sig med Margareta Mattsdotter och de borde också ha gift sig vid denna tidpunkt, men finns ej med i VB.
Prällen tyckte kanske att han skulle slå fyra flugor med en smäll med Vargeringskarlen Hans Hansson Västerteg-pig Margareta N.dotter där han blandar lite från bägge paren för att få en minsta gemensam nämnare.

Det bekräftas av såväl av senare HFL som FB för barnen och Dödsnotis (finns längst ner) att Malin Königsdotter gifter sig med Hans Hansson Västerteg.

FB ger följande:
När Kristina döps 1743 Moder: Malin Königsdotter
När Margareta döps 1744 Moder Magdlena Königsdotter
När Magdalena döps 1746 Moder Malin Königsdotter
När Anna Lisa döps 1747 Moder Malin Königsdotter
När Anders döps 1748 Moder Magdalena Königsdotter
När Hans döps 1751 Moder Magdlena Königsdotter
När Katarina döps 1753 Moder Malin Königsdotter

Att Malin, Magdlena och Magdalena är samma moder och person/namn framgår väl för de flesta av ovanstående och de flesta inser också att någon slags normalisering av namn är att föredra i ett större datasystem för att uppnå en rimlig sökbarhet.
(Bl.a. Indiko är ett skräckexempel på en dålig sökbarhet, vilket är synd på ett bra material om man nu råkar hitta det man söker)

Inträdet till denna historia är en felaktig vigseluppgift, men sedan blir det än värre
HFL UM/Västerteg,A1:4,3/6,s125,1736-41 anger en ovanlig sak vid denna tid och plats.
Nämligen samtida döttrar Malin och Magdalena hos bonden König Sigfridsson
Enlig prälle noteringen på A1:4,3/6,s125,1736-41 dör Malin den äldre 1739 och Magdalena den yngre lever vidare, vilket också går till historien.

När man sedan kommer till HFL tiden med födelsedata angivet blir det stor förvåning i HFL UM/Väster Teg,A1:6,1/10,s8,1757-67. Här står att Malin är född 1720.
Detta skulle innebära att den Malin som prällen dödförklarade 1739 tydligen lever vidare och den Malin som som levde enligt samma Prälle så sent som 1741, nu är borta ur bilden.
Den Magdalena som skulle betraktas som yngre är enligt FB född 1730-05-10 och är enligt UM/Västerteg,A1:4,3/6,s125,1736-40 den Magdalena som troligen överlevde.

Den enligt A1:6,1/10,s8,1757-67 här befintliga Malin född 1720 och enligt HFL 1736-41 finns naturligtvis inte i FB, som började föras först 1721
Det borde då vara rimligt att anta att den Malin som finns enligt FB och inte ansågs avlida 1739 är den Malin som är gift med Hans Hansson, men då uppstår ett annat problem.
Denna Malin som finns enligt FB är född 1730-05-10 och skulle om hon gift sig med Hans Hansson endast vara 12 år gammal, vilket gör detta omöjligt.

UM/Västerteg,AI:5,s112,1742-51,Malin Königsdotter hustru från Västerteg och detta bör vara den 2 år tidigare dödförklarade Malin som nu återuppstått och sedermera angett vara född 1720. Här finns också angivet i HFL att hon är från Västerteg.

Jag kan inte hitta någon lämplig Malin som dör enligt DB (dödbok) 1736-1745 i Umeå lands eller stad.
Prällen har troligen bara fått en uppenbarelse och dödförklarat den Malin den äldre när han upptäckte att han hade givit familjen ytterligare en Malin född 1730-05-10 i och med detta dop.
Detta insåg han inte när han senare enligt sitt eget agerande skulle gifta bort Magdalena som då endast skulle vara 12 åring om man fick tro FB.

Kanske var det tanken att barnet född 1730-05-11 skulle ha döpt till något annat än Magdalena och att Malin född 1720 egentligen blev piga 1739 istället för död och återkom till fadershuset 1740 och sedan gifte sig 1742.
Detta styrks också av att det är olika prällar - enligt handstil - som skrivit in den första och den senare Malin

När man tittar på UM/Västerteg,AI:5,s118,1742-51 finns här Johan broder till Anders Königsson.
Denne Johan bör vara född 1730 eller senare om man tittar på UM/Västerteg,AI:5,s118,1742-51,men denna Johan finns ej med i FB.
Förklaringen till den dubbla Magdalena kan vara att det barn som döptes till Magdalena 1730 egentligen skulle ha döpts till Johan.

Ytterligare en del förvirring i publicerat material.
När Magdalena Köningsdotter avlider enligt DB 1807 anges hon vara 88 år d.v.s. född 1719 och därmed mycket nära det födelseår som står i HFL.
Nu är det många som blandat ihop denna Magdalena Königsdotter med den Magdalena som dör 1798-02-01, som var hustru till Hans Hansson den store född 1704 och som dog redan 1761.
Det finns i ett material som sprids dessutom angett att den König Sigfridssons dotter som gifter sig 1742 redan är död samtidigt som hon är gift på annat håll i samma publicerade material (Vådan av att inte ha en riktig databas utan ett osammanhängande textdokument)

Som avslutning kanske det skulle vara intressant att se några Dödsnotiser för de inblandade:

DÖDSNOTIS (1798-04-21)
Äldre Hans Hansson i Westerteg, gift med Malin Köniksdotter i samma by, med vilken han avlat 12 barn, varav 7 ännu leva. Han dog av ålderdomsmatthet 80 år (född 1718)

DÖDSNOTIS (1807-11-07)
Maglena Königdotter, afledne Bonden
Hans Hanssons Enka på Vesterteg, öfverlefves af 9 Barn (9 kluddat troligen tidigare stått 10, m.a.o. prällen hade tänkt till)
som alla äro försörgda, död af ålderdoms Bräckligheter 88 år d.v.s. född 1719

DÖDSNOTIS: (1798-02-01)
Änkan Malin gift med stora hans Hansson Västerteg, efterlämnades 5 levande barn.
Dog av ålderdom 86 år. (dvs född 1712)

Dessa dödsnotiser har en del lustiga inslag eller direkta felaktigheter.
När maken Hans dog 1798 överlevdes han av 7 barn, när änkan Malin dog 10 år senare hade prällen från de döda återuppväckt 2 av de 1798 döda barnen att nu 1808 befinna sig bland de levande 9.
Det kan man kalla under - kanske inte verkligt - men i prällevärlden och dess "förstahandskällor"

Man kan inte hellre blanda ihop de båda änkorna Malins dödsnotiser - som vissa har gjort - beroende på att den Malin som dog 1798-02-01 var änka, men då levde fortfarande Hans Hansson som var gift med Malin Königsdotter, vilket utesluter denna Malin som aspirant till hustrurollen.
Det skulle dessutom ha inneburit bigami för Hans Hansson att vara gift med dubbla Malin samtidigt.

De som känner för att bekanta sig med familjerna i detalj

Magdalena Königsdotter            König Sigfridsson