Håll till godo med följande lustiga fall:
UM/Rödå,AI:7,6/9,s278,1768-77 innehåller en mycket egendomlig behandling av Magdalena Persdotter f.1749-10-13 som omvandlar riktiga födelsen 1749 till oriktiga 1753; det sker i 2 missvisande steg samtidigt som en del andra underligheter sker:
1) det börjar med att denna HFL hävdar att hon är Brorsdotter till Carl Jonsson på nr 5 s279 åren 1768-69 för att sedan vara dotter född 1753 på nr 3 s278 hos Per Danielsson ! - men på sidan 279 finns icke någon Magdalena Persdotter född 1749, vilket hon kallats i FB/HFL och varit tills nu.
2) på sidan 279 finns DÄREMOT en Magdalena född 1753 - Olsdr !, Brorsdotter till Carl Jonsson 1768-1771 på nr 3 !?! Uppenbarligen är det denna Magdalena som Bokföraren tror är Per Danielssons dotter, fast hon är dotter till Olof Danielsson Duus, som är Carl Jonssons Hustru Brita Danielsdotters broder.
Eller beskrivet från andra sidan:
UM/Rödå,AI:7,6/9,s278+279,1768-77 innehåller 2 allvarliga samt ett otal smärre oriktigheter som är kopplade med varandra på helt galet sätt:
1) på sidan 279 hävdas att Magdalena Olsdotter (Sele/struket) Rödå född 1753 skulle vara Brorsdotter till Carl Jonsson / Brita Danielsdotter på Rödå 3; så även Magdalenas syster Margareta född 1756. Men Carl hade ingen broder Olof, vilket däremot Brita hade - nämligen soldaten DUUS med bl a döttrarna Magdalena och Margareta.
Brita Danielsdotter är även syster till Per Danielsson.
Så långt gott och väl, fast inte självklart att det skulle vara Hustruns brorsdöttrar !
2) Men så kommer det helt obegripliga: på föregående sida hävdas, att denna Magdalena född 1753 skulle vara inte bara hustrun Brita Danielssons Brorsdotter Olofsdotter utan också Brodern Per Danielssons Dotter.
Per Danielsson hade en dotter Magdalena född 1749, som icke är död 1768 utan fastmer enligt UM/Rödå,AI:8,6/9,s268,1778-85 gifter sig till Burträsk 1785 - MEN hon påstås alltså vara Olsdotter på sidan 279 åren 1768-70 och född 1753
Olof Duus Danielssons dotter Magdalena f.1753 har redan gift sig när den andra Magdalena gifter sig ca 1785 och flyttar till Burträsk.

UM/Rödå,A1:8,6/9,s268,1778-84,dotter-gift i Burträsk-f.1753.
Under denna tid finns inga VB och Magdalena är ej gift i Burträsk.
Den enda möjliga Magdalena Persdotter är Per Danielssons Magdalena som även när hon kommer till burträsk har det felaktia födelseåret 1753 enligt BUR/Ivarsträsk,A1:5,s168,1785-1806,hustru-f.1753
Familjen flyttar sedan till Umeå lands och Hissjö där Magdalena avlider 1807

Magdalena Persdotter