Felaktigheter i som i detta fallet HFL(Husförhörsläng)

Nedanstående är inte alls ovanligt i synnerhet när familjen flyttar runt
Men det finns många personer som är värre än detta, där inte en enda födelseangivelse under hela personens livslängd är rätt om man nu utgår ifrån att FB är korrekt
Det finns tusentals sådana personer
I nedanstående fall finns det åtminstone 1 födelse utav 12 angivelse som är rätt angiven av prällen

Jag vidhåller att inom mitt forskningsområde från Örnsköldsvik upp mot Skellefteå finns det cirka minst 100.000 felaktigheter i dessa kyrkböcker
Betänk också att i databas Kråken är nu ca 1.800 kompletta socken FB årgångar genomgångna, så jag har ett ganska digert bakgrundsmaterial när jag gör min bedömning
Dessutom finns det +700.000 direkta källhänvisningar som nedan i databas Kråken 16
Är det någon som har en annan uppfattning baserat på fakta så hör gärna av er, i annat fall göm er bakom den gängse PK bedömningen tills ni inser verkligheten.

Då ni söker med angivet exakt födelsedatum som ni hittat på någon HFL eller VB och inte hittar något på databas Kråkens kärnsocknar kan ni utgå ifrån att ni har ett felaktigt födelsedatum eller personnamn på den person ni söker och därför bör ni göra en bredare sökning.
Tänk också på att namnen är normaliserade.
Databas Kråken är väl den enda släktforskar webbsidan där detta är möjligt  i ett vidare perspektiv och här finns ett otal olika möjligheter att söka så att man hittar den man söker.
Det är ju inte bara födelsedatum som är fel, det förekommer ofta att namnet på ett eller annat sätt är fel i HFL,VB och DB, men även många gånger i FB när föräldrar anges - 1.000 tals föräldrafel i FB bara inom mitt forskningsområde.

I går satt jag och tittade på ett fall med döttrar där fadern/modern är födda i Anundsjö, men alla husförhörslängder i Anundsjö, likväl som alla utgivna böcker, webbsidor har felaktigtiga födelsedata och födelsesocken för döttrarna
Vid nästa uppdatering av mina hemsidor finns detta med tillsammans med många andra nya fall som finns med vid varje uppdatering och inte tas upp under ovanstående rubrik utan här tar jag bara upp fall när jag har tid och lust och tycker att det kanske är ett principfall. Det är faktiskt en hel del arbete. Det är mycket lättare att bara uppdatera webben, men på webben finns ju inte bakgrundsmaterialet med utan det finns enbart i databas Kråken 16

Källhänvisningar:
Notis nr 1 DEG/Lillsävarträsk,AI:3,s257,1825-35,dotter-f.1821-02-09(Rätt)
Notis nr 2 DEG/Lillsävarträsk,A1:4,7/8,s305,1836-40,dotter-f.1821-03-02(FEL)
Notis nr 3 från Degerfors 1840
Notis nr 4 BUR/Välvsjön,AI:9b,s525,1840-44,hustru-f.1821-03-09(FEL)
Notis nr 5 från Burträsk 1845
Notis nr 6 DEG/Bergvall,AI:5b,s71,1845-47,hustru f.1821-03-09(FEL)
Notis nr 7 DEG/Bergvall,AI:6b,468,1848-57,hustru f.1821-03-09(FEL)
Notis nr 8 DEG/Bergvall,AI:7b,s406,1858-60, hustru f.1821-03-09(FEL)
Notis nr 9 DEG/Bergvall,AI:8b,s544,1861-65,hustru f.1821-03-09(FEL)
Notis nr 10 DEG/Bergvall,AI:9c,s96,1866-70, hustru f.1821-03-21(FEL)
Notis nr 11 till Sävar 1870///från Degerfors 1871
Notis nr 12 SÄV/Bergvall,AI:6b,s691,1871-74,hustru- f.1821-09-21(FEL)
Notis nr 13 SÄV/Bergvall,AI:7b,s704,1875-84,hustru-f.1821-09-21(FEL)
Notis nr 14 SÄV/Bergvall,AI:8b,s796,1884-93,hustru-änka-f.1821-09-21(FEL)
Notis nr 15 SÄV/Bergvall,AI:9b,s698,1894-95,änka-död-f.1821-09-21 (FEL)