Ibland har de olika myndigheterna inte riktigt samma uppfattning.
Jag skall ta upp en del småroliga fall

Tingsskrivaren berättar om en pojke i sitt protokoll som prällen redan har döpt till Elisabet Catarina

LÄGERSMÅL:
1805-05-15 §53: änka Anna Helena Johansdotter, Hissjö, lönskaläge. 2 resan. Förliden oktober fött ett än levande gossebarn. Brist på bevis mot fadern.
GJ

UmeåLands FB ger följande:
Modern pigan Anna Lena Hjukström Hissjön, fadern oangiven dotter Elisabet Catarina f.1804-09-27 och döpt 30

SLUTSATS:
Att det är änkan Anna Lena Johansdotter från Degerfors lär väl vara ganska klart.
Men tingskrivaren anger ett levande gossebarn som prällen redan har döpt till Elisabet Catarina.
Lustigt att de olika myndigheterna inte är överens om kön
 

Det förekommer inte så sällan att tingsskrivaren och FB prällen är oense om vad en eventuell fader till ett oäkta barn heter.

1805-05-16 §70: dräng Nils Jacobsson o. änkan Brita Persdotter, bägge i Graffors. 1 resan lönskaläge. Nils infann sig ej. Brita anmälde sjukdomsförfall. Båda ålagda infinna sig till nästa Ting.
Gun Jonsson

1805-10-11 §42: dräng Nils Jacobsson o. änkan Brita Persdotter, bägge i Graffors. Uppskjutet från sista Tinget, ang. 1 resan lönskaläge. Endast drängen Nils Jacobsson förekom o. erkände. Änkan hade fött ett sedermera avlidet gossebarn. Brita kunde såsom nyligen slagen av sin granne kronohemmansåbon Lars Johansson ej komma till detta Ting tillstädes. För Britas del uppskjutet till nästa Ting. Nils fälldes. Länsman Lindberg ville även underrätta sig om det anmälda slagsmålet o. i händelse av fog åtala vid nästa Ting.
Gun Jonsson

1806-05-01 §54: Protokoll av den 11 oktober sistl. år §42, änkan Brita Persdotter, Graffors. 1 resan lägersmål. Hennes då redan pliktfällde lägersman dräng Nils Jacobsson i berörde Graffors by. Nu 2 resan lägersmål. Sistl. mars månad fött ett än levande flickebarn. Nils Jacobsson vidgick sig vara far även till detta barn. Sinnade att ingå äktenskap. Otidigt sängalag.
Gun Jonsson

UMEÅ lands FB ger följande:
Moder bondeänkan Brita Persdotter ifrån Gravfors, fader drängen Nils Johansson ifrån Teg

Som synes har FB prällen och tingsnotarien inte samma uppfattning om vem som var far till barnet.
Men HFL prällen håller med tingsskrivaren och UM/Gravfors,AI:10b,s514,1807-10 och UM/Gravfors,AI:11c,s1007,1811-20 anger namnet till Nils Jakobsson.
Vi får väl tro att faderns namn är Nils Jakobsson som tydligen av allt att döma har haft ett variations rikt liv.
Nils Jakobsson föds som oäkta utan att finnas med i FB.
UM/Gravfors,AI:11c,s1007,1811-20 anger att han är spösliten troligen för + 7

Här är ännu ett exempel på när det kyrkliga och det världsliga går i otakt

Anna Jonsdotter får 1781-06-08 den oäkta sonen Per där prällen har lämnat fältet för fadern öppet enligt Umeå lands FB.
Men Umeå tingsrätt har en annan uppfattning:
1781-10-05: soldat Petter Liten och ogifta Anna Jonsdotter från Innertavle, barn fött 14 dar före midsommar, som än lever. Båda erkände.

Anna Jonsdotter får åter en oäkta son Johan 1785-04-09
Nu verkar det som om prällen tänkte ta igen för gamla synder och har här antecknat i Umeå lands FB:
Qvinnopersonen Anna Jonsdotter Friare, fadern avskedade soldaten Per Liten.

Men prällen är steget efter hela tiden och Umeå tingsrätt har följande att förtälja genom Gun Jonssons ögon:
1785-10-04: Ogifta Anna Jonsdotter från Innertavle, tidigare fått barn med Petter Liten, nu andra resan lägersmål. Fött en än levande gossebarn. Besoven av Per Liten vid midsommartid. Han nekade, menade att de aldrig haft köttslig beblandelse. Per friad. (Svårläst, min anm).

Per Liten Svensson är en historia för sig själv.
GM 1786 ger följande:
Liten Per Svensson. Sedan karlen för begånget hemfridsbrått hos sin rotebonde blivit dömd till 1 år och 5 månader straffarbet avfört den den 14 november 1781