Den vanlige släktsökaren har mycket små möjligheter att upptäcka dessa fel med hjälp av ett Word/PDF dokument eller liknande
En vanlig avskrift av Födelse/Dopbok cementerar i regel dessa fel eftersom ett många gånger upprepat fel slutligen betraktas som det rätta

Nils 1773
När Nils föds 1773-11-12 och döps den 13 heter enligt FB Nils föräldrar Nils Nilsson och Magdalena Johansdotter i Strand.
Någon sådan kombination finns ej i Umeå lands under denna tid än mindre i Strand.
Å andra sidan finns Lars Nilsson och Magdalena Johansdotter i Berg och deras son Nils dör 1774-01-25 av okänd barnsjukdom.
Av allt att döma är detta samma personer.
Eftersom inga ättlingar finns i detta fall, samtidigt som födelse död är nära inpå varandra, lämpar det sig kanske särskilt väl för att ta upp detta som ett principfall.
Här har ett större antal problem skapas med tämligen enkla misstag - nämligen av att fel far och fel ort har angetts.
a- befintligt barn i HFL saknas i FB/fel patronymikon;
b- fiktivt barn - kan inte beläggas i HFL/DB
c- fiktivt föräldrapar - kan inte beläggas i VB/HFL/DB
d- fel ort försvårar felets upptäckt
I detta fallet är det också en annan rätt lustigt sak att en av faddrarna är Lars Nilsson.
Namnet har sedan av prästen strukits över.
Kanske strök prällen över denna fadder när han upptäckte att Lars Nilsson var fadder för sitt eget barn, men varför rättade han inte då också till så att det blev rätt fader

 

Katarina Magdalena 1800
När Katarina Magdalena föds 1800-07-02 anges föräldrarna vara Erik Jonsson och Maja Greta I Norrfors.
Något sådan möjligt par finns inte i Norrfors och ej hellre i Umeå lands.
När jag kollar DB finner jag att det finns en flicka Katarina Magdalena som avlider den 31/8 i Nygård och anges vara 2 månader. Fader anges vara Erik Johansson
Det finns ingen möjlig Erik Johansson i Nygård än mindre gift med Maja Greta.
Det finns bara en Katarina Magdalena född i ovanstående tidsspann.
Så det måste finnas en minsta gemensam nämnare på ovanstående. Någon parameter som är gemensam.
Och med hjälp av databas Kråken 9 var det enkelt det blev Erik Johansson och Maria Margareta Jakobsdotter i Nyby.
Dvs prällen hade i FB fel fader och fel födelseort.
Prällen hade fel dödsort och fel ålder (dubbelt så gammal i DB som i verkligheten)
Det enda som stämmer för prällen är förnamnen på de inblandade personerna.

Christina Maglena 1801
Kristina Magdalena f.1801-04-30, döpt 1801-05-01
Enligt Umeå FB är Cristina Magdalenas föräldrar Per Forsstedt och Brita Greta Andersdotter, vilket är fel.
Faderns namn är Per Forsner.
Enligt samma FB sker nedkomsten i Böle, men enligt UM/Västerteg,AI:10a,s19,1799-1807 bor familjen där hela tiden tills de flyttar till Strömbäcks glasbruk 1807