Nils Nilsson f.1705 (3477)

Nils Nilsson f.1705 från Nordmaling och Långed har en intressant bakgrund i Nordmaling och senare i Umeå på Ön och i Röbäck.
Fadern tog över ett ödehemman i Långed och de fanns där 1704-12.
Sedan flyttade de till Ängersjö där fadern Nils Persson, som ursprungligen var född i Håknäs, tog över ett hemman 1714 och var bonde till 1729.
Sonen Nils blev dräng på Ön i Umeå och gifte sig sedan med husbondens dotter Barbro, som avled endast 3 år senare.
De hade då fått dottern Karin f.1731
Nils gifte om sig med Anna Andersdotter och de flyttade senare till Röbäck
Det har funnits en del oklarheter i denna familjs härkomst, men jag tror att jag har lösningen.
Dessutom har det funnits olika uppfattningar om vad som blev av dottern Karin och en del andra smärre skilaktigheter.
Jag hoppas att min slutsats är riktig.

Ansedel Nils Nilsson