Det finns många fall där man undrar hur prästerna kan stöka till ganska enkla saker.
Man förstår efter hand att anteckningar i kyrkoböckerna inte var en direkt färskvara utan kunde ske längre eller kortare tid efter att något inträffat.
Jag tar upp ett fall där man lätt kommer fel om man enbart tittar på en parameter.

Nils Nilsson Lekatt
Han insattes 6/7 1774, men förolyckades genom drunkning på svag is den 8/11 1777


FELAKTIGHET 0:
UM/Militärer,AI:2,4/9,s133,1768-77 noterar honom som soldat Lekatt endast 1777 - vilket även SiU211 anser!
RÄTT: såväl UbS ovan, VB, FBbarn som DB nedan anser honom Lekatt redan 1774.

FELAKTIGHET 1 & 2:
UM/Militärer,AI:2,4/9,s133,1768-77 tillskriver Lekatt-soldaten Anders Andersson (som avgått 24/1 1773 ) en son Nils *1775 och därtill en hustru Barbro Nilsdr från 1774 - men utan födelseår.
Ingendera kan återfinnas i FB eller VB eller i andra HFL med dessa data...

FELAKTIGHET 3 & 4:
1774-07-06 ersätts Anders Andersson med Lekatt-efterträdaren Nils Nilsson: denne har en hustru Barbro Jonsdr från 1777 i samma HFL UM/Militärer,AI:2,4/9,s133,1768-77,icke heller hon upptas med födelseår - och icke heller med något barn!

RÄTT 0, 2, 3 & 4:
FB [C:3,16/18,s405] säger att barnet Nils döpt 1775-12-24 är son till Nils Nilsson Lekatt och Barbro Jonsdr;
VB [C:3,11/18,s255] säger att Nils Lekatt och detta par vigs i Umeå landsförsamling redan 1775-02-19.

RÄTT 1: Lekatt-Hustrun Barbro Nilsdotter måste vara ett Bokförings-påfund, då hon varken finns i VB eller FB eller DB med misstags data från någon son Nils *1775.
När Anders Lekatt återkommer till byn UM/Vännfors,AI:7,5/9,s236,1774-77 som son på nr 1, har han följdriktigt inte heller längre varken Hustru eller Son !!!

DÖDSRUNA:
Nils Nilsson Lekat född 1753. Fadr Nils Ersson Jämtböle. Tiente så snart han kunde förtiena födan hos andra... blef Soldat för 3 år sedan ....
gift med Barbro Jonsdr haft med henne ett barn, hwilket han skulle bära til dop....drunknade på swag is, tillika med barnet och Swägerska.

Swägerskan var Sara Persdr - halv syster till Nils hustru Barbro och också hon  född i Mjödvattnet Burträsk.

Det finns en del intressanta Ansedlar i samband med denna historia där annat offentligt material inte har belyst person sambanden fullt ut.

Barbro Jonsdotter  f.1749-10-21 (47507)
Anders Persson  f.1715 (59962)
Nils Eriksson 1720-06-17 (59920)
Lars Svensson 1732-01-08 (47513)