Man slutar aldrig att förvånar sig över hur dålig ordning kyrkans män hade på sina undersåtar i synnerhet i Umeå lands och under senare hälften av 1700 talet.
Detta kan ha berott på att Umeå lands var en stor socken och kyrkoherden hade här inte samma överblick som i de mindre socknarna.
Att se konsekvenserna av alla fadäser är mycket svårt utan ett heltäckande system.
I de publicerad word/adobe dokument hoppar man lätt förbi liknande svårigheter utan att det upptäcks annat än av ett litet insatt fåtal.
Många har säkert börjat med Umeå lands men kanske tvingats ge upp eftersom Umeå lands är extra besvärlig i synnerhet i förhållande till socknarna vid norra gränsen Burträsk, Bygdeå, Nysätra, men kanske även till Nordmaling i söder.
Vi har hittat hundratals fall av grova fel i kyrkoarkivalierna, varav några har tagits upp på denna hemsida. Andra finns enbart noterade i databas Kråken.
Den fullständiga genomgången av A:8,1778-86 är nu snart helt klart och det kan vara på plats att ta upp ett intressant fall som gäller Olof Andersson i Flurkmark.
Enligt VB gifter sig Olof Andersson i Flurkmark 1760-11-29 med Maria Andersdotter f.1740-01-07 också från Flurkmark.
De får en mängd barn tillsammans fram till 1780 när Maria avlider i barnsäng.
Maria avlider både enligt DB och HFL UM/Flurkmark,AI:8,6/9,s296,1778-80.
Maria Andersdotters Dödsnotis:
Olof Anderssons Hustru i Flurkmark född år/circa 1738 i Flurkmark, trädde i äktenskap circa 1760 med sin nu efterlämnade man, med hwilken hon aflat 14 barn 6 Söner 8 Dottrar af hwilka 4 Söner och 2ne Dottrar. Barnsbörd 42 år

Det lustiga är att hon trots sin vederlagda död enligt 2 kyrkarkivalier (HFL och DB) så fortsätter prästen enlig UM/Flurkmark,AI:8,6/9,s296,1778-86 att förhöra henne i katekesens alla irrgångar. Likaledes blir hennes kunskaper enligt UM/Flurkmark,A1:9,7/10,s354,1787-98 även kollade under denna period.
Enlig UM/Flurkmark,AI:9,7/10,s354,1787-98 överlever hon maken Olof Andersson som avlider 1795-12-02
Olof Anderssons Dödsnotis:
Bonden Olof Andersson i Flurkmark gift med Maria Andersdotter sednare gång, lämnar med förra giftet 5 barn. Död i lungsot 63 år

Kan de finnas 2 x Maria Andersdotter f.1740, gift med Olof Andersson, men jag kan inte hitta några belägg för en sådan verklighet
Enligt VB gifter sig Olof Andersson från Flurkmark 1781-02-18 istället med Catarina Larsdotter från Ersmark. Mig veterligt finns det endast en möjlig Olof Andersson i Flurkmark och det är änkemannen på Flurkmark 1.
Denna Catarina Larsdotter lever enligt HFL inkognito eller rättare sagt under alias Maria Andersdotter från 1781 tills hon 1801 som styvmoder till Anders Olofsson deltar i husförhör för första gången enligt UM/Flurkmark,AI:10b,1/7,s370,1799-1810.
Då har hennes alias Maria Andersdotter avlidet ännu en gång 1799 också enligt UM/Flurkmark,AI:10b,1/7,s370,1799-1810. Jag kan ej hitta henne i DB begravd en andra gång utan det räckte tydligen den förra begravningen 19 år tidigare.

Enligt UM/Ersmark,A1:8,8/9,s422,1778-81 har Anders Larsson en syster Catarina som gifter sig 1781.
Vissa publikationer anser att denna Catarina vid giftermålet med Olof Andersson skulle vara änka, men jag kan inte hitta några belägg för detta.
Prästen som sköter husförhören har tydligen inte upptäckt scenförändringen med en ny hustru förrän 20 år senare och 6 år efter att maken Olof Andersson har dött.
Kanske påpekade Olof Andersson son Anders Olofsson för prästen att den gamla damen på Flurkmark 1 inte var hans moder, men väl hans styvmoder  Catarina Larsdotter och då dödförklarade prästen åter en gång Maria Andersdotter år 1799.
Catarina  Larsdotter fortlever som styvmoder enligt UM/Flurkmark,A1:11b,7/8,s737,1811-19 till sin död 1819.
Catarina Larsdotters Dödsnotis:
Olof Anderssons hustru Cajsa Larsdotter,ålderdom,73 år

Det är lätt även för oss att missa något trots att vi går igenom Umeå HFL, FB, DB och VB i detalj. Kyrkböckernas tärning är är mycket mångfacetterade och ibland verkar den ha mer än 6 sidor.
Vi är öppna för genomtänkta påpekanden för att även få Umeå lands till en så felfri socken som möjligt. Ännu finns det säkert en hel del fel i databas Kråken och dess Umeå lands del.
I en del av de publikationer som enligt Södra Västerbottens Släktforskares hemsida finns för Umeå lands finns det alldeles för mycket fel och lösa ändar för att en sådan nivå skall vara en  intressant nivå för databas Kråken och dess Umeå lands del.

Olof Anderssons ansedel. Klicka här