Olof Hansson och Olof Svensson i Ansmark

I DB C:2,4/5 1741-01-01 står: "Olof Hanssons barn Brita i Ansmark"
Detta skulle innebära att Olof Hansson skulle få ett barn 1738 , 6 år före att han gifter sig med Karin Jonsdotter och ungkarl enligt HFL
Helt orimligt.
Vissa forskare har antytt att han skulle ha varit gift en gång tidigare innan han gifte sig med Karin Jonsdotter.
Jag har inte kunnat hitta några sådana indikationer vare sig i HFL, VB eller DB.
Vissa forskare har lyft över Olof Svenssons Anundsjö födda hustru Karin Jonsdotter som ett alternativ eller den någon fiktiv Karin Ersdotter.
Denna Brita som dör 3½ år i Ansmark är med största sannolikhet den Brita som föds i Anundsjö,Sörflärke 1738-11-15 av Olof Svensson och Catarina Jonsdotter och sedan avlider i Ansmark och blir begravt 1741-01-01 enligt DB C:2,4/5, som Olof Hanssons dotter Maria.
Olof Svensson kom till Ansmark sannolik 1739 och tog  över ett hemmanet Ansmark 1 enligt mantel 1741, men troligen något tidigare.
Den Maria som enligt FB föds och döps i Ansmark och står som dotter till Olof Hansson är med största sannolikhet dotter till Olov Svensson och hans hustru.
Även här har prästen blandat ihop det hela eftersom han sannolikt inte kom att tänka på den nyinflyttade Olof Svensson.
Enlig min uppfattning bör följande familjer ha funnits i Ansmark i mitten av 1700 talet korrigerat enligt ovanstående.

Dödsrunan enligt DB efter Olof Svensson lyder:
"Olof Svensson i Ansmark född 1703 i Anundsjö och Flärken och fadern Sven.
Kom till Umeå vid pass 1740 eller 1741, gift med Catarina Ersdotter med vilken han haft 3 barn, 2 söner och 1 dotter. 1 son död.
Änkling vid 1749 gift "
ANMÄRKNING:
Det finns flera klara felaktigheter.

Olof Svensson f.1703

Olof Hansson f.1721