Olof Sjöman Johansson f.1738-02-28 (154665)

Eftersom ingen av mina kolleger verkar ha kommit fram till samma totala slutsats som jag tycker jag att det är en intressant sak att ta upp.
En orsak till detta kanske är att Södra Västerbottens Släktforskares framtagna  Vigselregister anger att soldat Olof Johansson Solman gifter sig med Margareta Hansdotter 1763-09-09
Det rätta bör vara Olof Johansson Sjöman och Margareta Tomasdotter.
Detta ger inte bara Olof Sjöman Johanssons ursprung utan även hans moder Cristina Olofsdotter som var gift med Johan Johansson i Brattby, som så tragiskt omkom 1743-02-02 tillsammans med sin hustru och  2 av sina söner.
Om det är någon som har annan uppfattning beträffande mitt nedanstående resonemang, hör gärna av er.

Olof Sjöman Johansson f.1738-02-28 (154665)

Gun Jonsson har med sina gedigna kunskaper också gett ytterligare lite smör på brödet. Hennes excerpering av domstolsprotokoll och bouppteckning bekräftar ytterligare ovanstående. Se nedan

Jag har inte hittat ngn §, men enligt domboken vt, laga ting, 1767-03-31;
Såsom fullmäktig för soldaten Olof Johansson Sjöman vilken instämt Anders
Jacobsson och Nils Andersson i Tavelsjö angående arv efter Sjömans år 1761
avlidna moders syster Karin Olofsdotter inställde sig [Landssekreteraren]
Johan Fredrik Nortman, och anhöll att svarandena måtte åläggas för [...]
[...] uppteckning över Karin Olofsdotters kvarlåtenskap som de med [livlig]
ed bestyrka kunna, samt sedan Sjöman behörigt arv tillställa. Anders
Jacobsson och Nils Andersson hade befullmäktigat kronolänsman välaktad
Stephan Nordendal vilken [ingav] en uppteckning daterad 12/6 1761, på Karins
kvarlåtenskap sig slutande på 88 [RD Banco?] samt en räkning å vad [det]
skola kostat å Karin i livstiden innehållande 105 [...] kmt förmälande
[härom] Nordendal att denna Karin Olofsdotter vars halvbrorsbarn svarandena
skola vara, i livstiden njutit fattigmedel, så att om något efter henne
varit hade det bort [...] fattiga och [...] Sjöman tillfalla, och för övrigt
skola Anders Jacobsson och Nils Andersson med gott [...] kunna [...] den och
den ingivna uppteckningens riktighet.

Utslag

Med 9:e kap. ärvdabalken och Härads.... voro enligt det uppteckningen  över
avlidna Karin Olofsdotters kvarlåtenskap [...] efter Sjömans påstående
[...ligen] styrkt, och till den [...] böra Anders Jacobsson och Nils
Andersson vid nästa ting infinna sig i egna personer varefter Häradsrätten
sig detta mål vidare vill [...].

Bitvis svårläst, därav klamrarna. Men halvbrorsbarn stod det. Anders bör väl
ha varit son till Karins bror Jacob, men Nils var kanske måg?

Ang. Sjömans fru:
Bouppteckning som Margareta Andersdotter i Håkamark gjort efter sin avlidne
man Tomas Nilsson, den 28/9 1772.
Barn;
*Nils
*Daniel
*avlidne sonen Anders Tomassons son Nils Andersson biträdd av S. Nordendal
*Magdalena gift med soldat Nils [Holmgren], bör vara Holmberg?
*Maria
*Elsa
*Anna
*Katarina
*avlidna dottern Margaretas som varit gift med Olof Sjöman, omyndiga barn:
Jonas, Greta Stina, Magdalena, Anna Maria och Katarina. Nordendal var
förmyndare.

(Excerperat av Gun Jonsson)