Enligt FB får Jonas Elofsson/Catarina Danielsdotter en son Olof f. 1729-02-06.
Enlig DB avlider Jonas Elofssons söner Olof och Natanael på Böle 1743-02-27.
Olof 6 år och Natanael 2 år. De begravs 1743-03-08 (C:2,4/5)
Det finns en Natanael född 1740-01-15 vilken då borde vara 3 år.
Någon möjlig Olof finns ej enligt FB. Men om han var 6 år borde han vara född 1737.
Den som övertog Jonas Elofssons hemman hette Olof Jonsson och och det första som man tänker på är att denne är Jonas Elofssons son Jonas född 1729.
När denne Olof Jonsson avlider 1788 anges hans föräldrar enligt DB till Jonas Elofsson och Magdalena Olofsdotter.
Någon sådan kombination kan inte jag hitta i Umeå lands.
Ej hellre en lämplig kombination Olof/Magdalena Olofsdotter.
Därför är det troligt att de föräldrar som avses är Jonas Elofsson och Catarina Danielsdotter.
Ett annat fakta som stöder att Olof Jonsson är Jonas Elofssons son är att han enligt
DBU1759,16/3 är förmyndare för avliden Olof Perssons barn i Grisbacka.
Denne Olof Persson var gift med Margareta Jonsdotter, som var dotter till Jonas Elofsson och därmed också syster till Jonas Olofsson på Böle 2.
Men spiken i kistan kommer med bouppteckningen som Gun Jonsson har letat fram och lyder.
År 1770 den 17 marti hafva undertecknade uppå undfången kallelse af Olof Jonsson i Böleå uptecknat den qvarlåtenskap som dess avlidne fader Jon Elofsson efter sig lämnat ..."
"...den avlidne i livstiden testamenterat åt sonen Olof all dess vid döds[timan?] befintliga qvarlåtenskap. Ty ansågs ej nödigt att upteckna [likstohl?] och begravningskostnad samt andra nödvändiga utgifter. Åliggande dock Olof Jonsson att om de fattigas andels utbetalande .".
Det är ju dessutom helt orimligt att tro att Jonas Elofsson skulle få ytterligare en son Olof efter 1743 som skulle gifta sig 1758 i januari och isåfall endast 14 år när han gifter sig och för att bli fader när han är 15.
Dödsnotisen anger att han är 57 år och därmed född 1731, dvs enbart fel på 2 år
Med ovanstående som bakgrund kan man väl anse att Den Olof som anges i DB som avliden den 27 februari 1743 och begravd den 8 februari hade något annat namn än Olof och att prällen dessutom glömt att föra in denna imaginära "Olof" i FB

Ansedel Olof Jonsson f.1729