Olof Ögren Johansson f.1763

Olof Ögren har varit ett kärt diskussionsämne av och till och det är mig veterligt ingen som har utrett hans bakgrund på ett bra sätt.
Hans far Johan Nilsson har tidigare varit ett hemsidefall på denna hemsida. Där gjorde prällarna en del grodor.
Man kan väl inte säga att prällarna i fallet Olof Ögren stökat till det utan det mesta är korrekt, men trots allt kanske inte så lätt att följa i kyrkarkivalierna.
Han kommer med sin föräldrar till Umeå lands och Granön med attest från Bygdeå av den 28 juni 1763, som uppvists den 16 mars 1764.
I bifogade ansedelns Notistabell finns hela hans livshistoria i steg för steg, varför jag hoppar över detta.
Det var tydligen inte alltid så lätt att vara gift och sjöman och han fick ett tragiskt slut
DÖDSNOTIS:
Styrm. Skar sig själf d. 7 Augusti 1807 med Rakknif i halsen af
swårmodighet.
Sedann hölls hela tiden wakt om honom, kom slutligen på Lazar: wistades där någon tid, rymde därifrån och hängde sig själf uppe i Sochnen sommaren 1808.
Lemnade eft. sig Maka och 4 Barn. 45:--

Hans hustru Brita Stina Lång Hansdotter har också en mycket knepig bakgrund och ett flertal olika lösningar har framförts t.ex. har stolpskottet "Släktnamn i Umeå" angett att det skulle finns en Brita Stina som både var gift med Olof Ögren och sedermera med Jakob Stålberg.
Jakob Stålberg gifte sig 1811 med Brita Kristina Lång från Nybyn och Nysätra, vilket också är ett intressant fal, men långt ifrån lika komplicerat som namnen Brita Kristina Lång från Umeå lands.

I fallet med den Brita Kristina Lång som Olof Ögren gifte sig med har prällarna verkligen krånglat till det.
Enligt HFL Har Hans Persson Lång en dotter Brita Cristina född 1766, men denna Brita Kristina finns ej i FB men väl i HFL fr.o.m. UM/Soldater,A1:2,4/9,s111/160,1768-77,dotter-Brita Christina f.1766
Enligt Umeå lands FB får Hans Persson Lång och Brita Mattsdotter en dotter det Brita född 1767-03-26, men hon finns ej med i HFL.
Det är egentligen för denna tidsera extremt sällsynt att barn döps till samma namn som ett ännu i familjen befintlig levande barn, d.v.s. att den enligt FB födda dottern 1767-03-26 skulle döpas till Brita om det redan fanns en levande Brita Stina.
Troligen är det så att den Brita Stina som HFL prällen har som född 1766 egentligen är den Brita som döps till Brita 1767-03-29 och har sedermera blivit förvanskat till Brita Stina född 1766.
Jag har detta som arbetshypotes tills någon kan hitta Brita född 1767-03-26 i Umeå lands DB.
Men här kompliceras det hela av att det inte bara är födelseåret som skiljer utan prällen har dessutom lagt till Stina till Brita så att det blivit Brita Stina.
Trots allt vill jag göra gällande att HFL prällens Brita Stina född 1766 bör vara samma dam som FB prällens Brita 1767-03-26, om det finns bevis för något annat så hör gärna av er.
Vilket skulle innebära att FB prällen bara angett halva namnet och HFL prällen angett felaktigt födelsedatum

Som ovan angetts dog Olof Ögren på ett drastiskt sätt och Brita Stina blev änka, men ville inte helt lämna sänghalmen utan fick en oäkta son - Erik Vilhelm - vid 43 års ålder, men enligt HFL prällen var hon 44 år.

Ansedelar:

-Olof Ögren Johansson och

-Brita Kristina Lång gift med Jakob Stålberg