Olof Vedin Andersson och hans broder Johan Andersson
Detta är en mycket intressant historia med bröderna Olof Vedin Andersson och och Johan Andersson i HFL UM/Överboda,AI:10a,s239,1804-07.
Dessa båda personer har nötts och blötts ett flertal gånger på Anbytarforum utan finna någon bevisbar lösning.

Olof Vedin kom till Umeå lands runt 1800 utan uppgift varifrån och ända fram till 1810 var han dessutom utan födelseårtal, men helt plötsligt yxade prällen i HFL , UM/Harrsele,A1:11b,4/8,s563,1811-20,till med att Olof Vedin var född 1780.
De flesta trodde då kanske att 10 år av prälletankemöda skulle innebära att födelseårtalet borde vara rimligen rätt, dvs med +- ett par år, eller kanske t.o.m. att prällen hade frågat Olof om när han var född.
Detta ledde bl.a. till att Tore Nilsson trodde sig ha funnit föräldrarna i Burträsk där Anders Westermark hade en son Olof född just 1780, men problemet med denna Olof var att han enligt HFL BUR/Mjödvattnet,AI:5,s22,1786-1809 anges avliden, samt att han inte hade någon synbar broder Johan.
Men denna Olof i Burträsk kunde inte hellre hittas i DB, varför det fortfarande fanns en möjlighet att det var han som var Olof Vedin.

En sådan hypotetiska son Johan kunde visserligen ju ha blivit född i Lövånger under familjens förmodade vistelse där under mitten av 1780-talet och sedan bortadopterad.
Men inte heller någon lämplig Johan kunde hittas i Lövångers eller Burträsk FB:er, varför detta scenario var mindre sannolikt.
Jag hade denna Olof från Burträsk (med en stort frågetecken ) som Olof Vedin tills annat kunde bevisas och då baserat på Tore Nilssons forskning, som jag och Nils Erik Molin haft full tillgång till under hans sista levnadsår.

Vi var mycket visserligen skeptisk till att Olof från Burträsk var Olof Vedin, eftersom inga direkt indicier fanns som stödde denna teori utan tvärt om fanns det mycket som talade emot.
Frågan kom upp på Anbytarforum i början av 2000-talet,men utan att någon bättre lösning kunde siktas och jag hade mycket annat att stå i vid databas Kråkens uppbyggnad.

Under min vistelse i Thailand under vintern 2009-10 kom frågan åter upp på Anbytarforum men ingen hade något nytt att komma med.
Nu är det väl också så att de som har kapacitet att lösa ett sådant fall troligen kan räknas på ena handens fingrar.

Undertecknad och Stig Lennart började titta lite närmare på det hela efter att jag hade kommit hem.

Enligt UM/Överboda-Harrsele,AI:10a,s239,1804-07 hade Olof f.1780 en broder Johan f.1786, men detta var gammal skåpmat som tummats på ett flertal gånger utan att ge önskat resultat.

Databas Kråken med associerade databaser har blivit allt allt mera heltäckande för tidsperiod 1700 och framåt från Örnsköldsvik till Skellefteå.
Vi visste också att HFL prällens notering att Olof och Johan var bröder sannolikt var riktigt eftersom detta påstående bekräftades av att de var faddrar till varandras barn.
Hur vi än kollade alla möjliga kombinationer under denna tidsperiod kunde vi inte hitta några lämpliga kandidater och då med Olof född 1780 och Johan f.1786 med ett par år plus.

Efter mycket arbete hittade Stig Lennart en Johan Andersson Lekatt född 1786 och varande dräng i Skellefteå enligt SK/Hjoggböle,AI:4d,s30,1802-08.
Denna Lekatt kom från Lövånger 1796 och flyttade till Umeå 1804
När jag såg namnet Lekatt och sammanhanget så förstod jag att en bevisbar lösning bara var minuter borta.

En ytterligare snabb genomgång av databas Kråken gav de Lekatter som fanns att välja på.
Lekatt i Skellefteå var snabbt eliminerat eftersom ingen brödrakombination Olof och Johan fanns lämplig.
I Lövånger fanns naturligtvis Anders Olofsson Lekatt och han hade två söner de båda sönerna Olof och Johan som kunde passa in.
Vi hade tittat på denna familj tidigare, men utan tillräckliga bevis eller indicier för att våga föreslå dessa Olof och Johan, men med drängen Johan Lekatt i Skellefteå kom allt på plats.

Visserligen var Olof f.1774 och Johan f.1784, men vi vet ju sedan tidigare att 5-10 år fel, ja ibland över 20 år fel förekommer i kyrkböckerna och att man i många fall måste ha andra parametrar än enbart födelseår att titta på.
HFL LÖV/Krigsfolk,AI:4,s224,(1778-1804) berättade att Anders Olofsson Lekatts son Olof hade flyttat från socknen 1797 och det passade bra på ankomsten till Umeå runt 1800.
Sonen Johan hade flyttat ut ur socknen 1796 enligt samma HFL och Skellefteå lands HFL SK/Hjoggböle,AI:4d,s30,1802-08 gav vid handen att han kommit till Skellefteå socken just 1796.
Enligt samma HFL hade Johan Lekatt fått attest 1804 till Umeå och där [Harrsele,AI:10a,5/7,s239] noteras han då med attest från "Dr Ström" - dvs kyrkoherden Nils Ström i Skellefteå. Bingo!!!

Här hade vi de sökta bröderna.
Även den förutspådda moderns namn Kristina stämde väl med Johan och Olofs första döpta flickebarn.

Brödernas föräldrar och syskon här

Olof och hans familj

Johan och hans familj

Utan databas Kråken hade detta knappast varit möjligt att lösa detta fall så snabbt, när vi bestämde oss för att lösa det.
(varför det kanske är förståeligt att vissa gamla okunniga betonghäckar i närområdet och på central nivå
ibland tydligen ser rött när databasen Kråken och www.sikhallan.se kommer på tal?)

Följande personer har däremot på sitt sätt också bidragit till gåtan Olof Vedins lösning, genom att hjälpa mig vid uppbyggnaden av databas Kråken.