Av många forskare förklarad tidigt död, men trots detta överlevande med många ättlingar i nutid

Vissa forskare anser att Östen Sjulsson är född 1771, men detta är fel.
Denna Östen Sjulsson född 1771 är något som uppfunnits av en Sorsele prälle och noterats i Sorsele HFL:
SOR/Gran,AI:2,s111,1797-1803,son-f.1771 (FEL) -gift 1803 ( FEL)
Denne Östen Sjulsson f.1771 skulle vara son till Sjul Månsson f.1730.

Nu har denna Sjul Månsson redan en son Östen f.1766-03-02 (dopdatum), som lever i allra högsta grad:
LY/Gran,AI:3,s23,1767-79,son-f.1766-03-20
LY/Gran,AI:3,s50,1780-89,son-f.1766-03-20
LY/Granbyns lappar,AI:5,s59,1890-92,son-f.1766-03-20
LY/Granbyns lappar,AI:5,s108/187,1819-22,lappman-f.1766-03-20-Sjul Månssons Nimps son

Här har vi ett fall där Östen Sjulsson förs parallellt av prällarna i Lycksele och Sorsele i respektive HFL
Den ena Lycksele prällen anser att han är född 1766-03-20 (dopdatum) och den andre prällen i Sorsele att han är född 1771.
Prällen i Lycksele har i Lycksele FB stöd för sina noteringar, under det att prällen i Sorsele helt enkelt har hittat på ett födelsedatum, som är 5 år fel.

Sorselebygdens släktforskar ikon enligt Sveriges Släktforskarförbund accepterar oreserverat att den Östen Sjulsson som för släkten vidare är född 1771, dessutom anger hon att den verklige Östen Sjulsson f.1766-03-02 (dopdatum) , som hon uttrycker det "dog tidigt", men utan att ange några källhänvisningar.
Att Östen Sjulsson f.1766-03-02 (dopdatum) "dog tidigt" finns noterat på minst 10 olika ställen i enbart hennes först bok, men han dog ej utan var den som förde släkten vidare.
Någon kan ju tro att det är sant att Östen 1766-03-02 dog tidigt i synnerhet när denna information även torgförs av DISBYT
Ett annat fel som också sprids av DISBYT  i denna ansedel är att Östen 1766-03-02 och barnen Maria och Nils skulle vara födda i Sorsele.
De är födda i Lycksele enligt Lycksele FB C:1 och C.2.

Det finns en hel del fel i de publicerade 5 böckerna och deras avnämare DISBYT sprider detta med sin dominerande ställning.
Rättelser till en del av detta kommer att publiceras på denna hemsida när jag känner för det.
Jag vet att jag "svär i kyrkan", men rätt skall vara rätt och detta är dessutom ett typexempel på att vissa kan ta genvägar när mammon ryter från centralt håll.

Klicka här om ni vill se hela Östen Sjulssons familj