Per Gustav Westerlund gift med Sara Katarina Olofsdotter
Hur Per Gustav Westerlund född 1852-12-15 blir Per Gustav Westerlund f.1845-04-01 i HFL och på webben Per Gustav Westerlund f.1845-10-10
LÖV/Vallen,AI:12a,s72,1864-71,son-f.1852-12-05
Sedan är allt OK tills
LÖV/Vallen,AI:13a,s66,1876-77, dräng f.1852-02-05
Sedan har prällen tagit Per Gustavs broder Per Antons födelsedata 1845-04-01 vid nästa förflyttning
LÖV/Vallen,AI:13a,s63,1878-79,dräng-f.1845-04-01
Och detta felaktiga födelsedata får han leva med resten av sitt liv till sin död
LÖV/Vallen,AIIa:1a,s108,1903-12,inhys-död f.1845-04-01
Detta har också inneburit att vissa på nätet har antagit att Per Gustav är född 1845 och då de då inte hittat någon lämpig född 1845-04-01 i stället höftat till med Per Gustav född 1845-10-10, vars föräldrar är Johan Lindqvist
Jag har tagit kontakt för ett par veckor sedan med en av dessa webb hemsidor och påpekat att hon har fel Per Gustav Westerlund och att han inte är född 1845-10-10, men väl 1852-12-05
Jag har inte fått någon respons, men många är tydligen inte intresserad om det är rätt eller fel huvudsakligen att det står något på deras hemsida
DISBYT har väl bildat skola där skräp och gedigen forskning kan blandas lite hur som helst.
Där DISBYT dessutom tar betalt 180 kronor/år för att söka i detta hopkok, där även etablerade forskare har lämnat in material med flera olika uppgifter om samma person och där det är upp den som betalt för sökningen att välja rätt enligt Putte Kocks metoden gardera med kryss
Olof Cronberg skaparen av detta mishmash har belönats med Viktor Örnbergs hederspris för att ha lyckats blanda ihop skräp och gedigen forskning.
I och för sig en prestation att lyckas med att få Svenne att förstå att skräp är bra om det kommer från rätt håll.