Per Nilsson född 1772 och senare bonde i Nyby har berett mig en del problem.
En dam från Göteborg tog åter upp denna fråga därför satte jag mig ner och det tog mig en hel eftermiddag att få allt på plats.

När Per Nilsson gifter sig anges han vara bondeson från Fällforssjön.

Under tiden 1770-04 till 1774 döps endast 3 x Per Nilsson i Umeå lands

A.
1772-08-31 Grisbacka, Petrus
Modren kvinnopersonen Magdlena Hansdotter Bygde
Fadren säjes wara en dräng Nils Persson ifrån Yterhiske

B.
1773-04-13/14 Petrus, Öhn
föräldrar Nils Pärsson / Cathina Olofsdotter

C.
1773-09 Petrus, Holmön
Föräldrar Nils Persson / Margreta Mikaelsdotter

Det kommer också helt plötsligt till ytterligare en störande Nils Persson f.1738 som kommer in med Widgrens attest enligt UM/Brattby,AI:8,4/9,s185,1784-86,och har en son Per Nilsson född 1772.
Men denna Per drunknar 1788.
Men kan denna Per samma vara samma som fall A, de övriga 2 är redan borträknade.

Enligt UM/Ytterhiske,A1:7,7/9,s358,1774-77 finns det en piga Magdalena Johansdotter från Bygdeå som har en son Per född 1772.
Enligt FB döptes Per f.1772 i Grisbacka och moderrn var Magdalena Hansdotter från Bygdeå.
Det finns en Magdalena Hansdotter i Grisbacka, men hon försvinner 1770
Efternamnet enligt UM/Ytterhiske,A1:7,7/9,s358,1774-77 har kladdats över rätt kraftigt men den är rimligt att tro att det först stått Hansdotter som sedan ersatts med Johansdotter.
På samma sida finns också Nils Persson f.1752 son till den avlidne bonden Per Jakobsson i Ytterhiske.
Denne Nils Persson gifter sig 1776 med Magdalena Johansdotter från Risvattnet och den oäkta sonen Per f.1772 följer med.
Det kanske inte är alldeles för djärvt att gissa att föräldrarna till Per född 1772-08-31 är Nils Persson/Magdalena Johansdotter som sedan gifter sig 1776.

Enligt VB anges att Per Nilsson är bondeson från Fällforssjön när han gifter sig
Nils Perssons son Per f.1772 finns på UM/Ytterhiske,A1:9,8/10,s397,1787-98 men inte på UM/Fällforsjö,A1:10a,6/7,s279,1799-1810.
Men han finns då på UM/Nyby,A1:10a,6/7,s268,1799-1810 som måg.

Vigselbokens (VB) felaktiga namn på modern gjorde att det blev lite besvärligare att hitta rätt än det skulle ha blivit med ett korrekt namn.
Per Nilsson med familj