Prälle kontra GM

Det förekommer många fall där prällen säger en sak och GM har en helt annan uppfattning vilken som blivit soldat
Det finns ett otal sådana fall och jag har tidigare inte separat tagit upp dessa fall på denna hemsida
Men skall i framtiden ta upp några lämpliga fall.


Olof Danielsson i HFL blir Daniel Andersson i GM 1811 och 1813

UM/Röbäck,AI:11a,s334,1811,son-soldat
UM/Soldater,AI:2,9/9,s57/44,1811-14.soldat R105 Olof Danielsson Hjulman-död 1814-f.1794
Enligt HFL noteras Olof Danielsson som Soldat 1811 och en sådan Olof Danielsson f.1794 finns noterad som 105 Hjulman från 1811 och dödnoterad 1814 enligt ovan

GM 18 11 har en helt annan uppfattning:
Daniel Mattsson Vakant, död under fångenskap
Ersatt den 1 januari 1811 med Daniel Andersson Västerbottning 17 år 5 fot 10 tum ogift
GM 1813 ger följande:
Daniel Andersson Hjulman r 105,Västerbottning, död å Brinkebergkullas sjukhus den 26 oktober 1813

ANM:
Man undrar hur GM kan notera Daniel Andersson när han i verkligheten heter Olof Danielsson
Umeå bygdens soldater har naturligtvis bara skrivit av GM utan ytterligare kontroller, varför felet även finns där att en okänd Daniel Andersson är soldat
 

Johan Fredriksson är enligt prällen dubbelsoldat och är i husförhör 4 år efter att ha drunknat

GM1823:
R 89 Lustig ersatt den 3 januari 1821 Fredriksson Winblad Värmlänning
1823, 22 ½ år 2 2/3 tjänsteår 6 fot gift

R128 Liten Erik Gabrielsson utbytt den 3 januari 1821 mot Johan Olofsson Järv Västerb
1823, 26 år 2 3/4 tjänsteår 5f 9 gift

Men enligt HFL
UM/Vännfors,AI:12c,s886,-1824,soldat Lustig-död 1824-03-23 drunknat men han finns också på

UM/Täfteå,AI:12,s1227,1821-23,Johan Fredriksson soldat R 128 Liten f.1800
Det lustiga här att prällen tydligen har haft husförhör med honom och hans hustru 1828-10-12, trots att Johan då enligt uppgifter på annat ställe i HFL enlig ovan, såväl som enligt dödbok, har varit död i drygt 4 år.
Johan drunknade ju 1824-03-23 tillsammans med soldaten Olof Carlsson Frimodig.

Hustrun Magdalena flyttade till Kroksjö enligt UM/Kroksjö,AI:12c,s1410,1824-28,soldat änka
Där hade Magdalena enligt den prällen husförhör under 1824-28 och under 1828 både den 17/2 och 18/10.
Detta är ett typexempel att man inte oreserverat kan lita på att noterade husförhör sker när prällen så anger och på den plats han anger.

Som synes finns det inget i GM rullorna som tyder på att Johan Fredriksson skulle ha varit soldat R 128 Liten och det verkar som om prästen hittat på detta.


Karl Andersson i Rullan är i verkligheten Karl Karlsson

FELAKTIGHETMilitärRullor
Enligt Rullor 1813-20 Västerbottens regemente, Överste löjtnantens komp(Svar Bildid: A0028757_00441)
Rote 63, Brännland, Sörfors:
Erik Johansson Brännberg död 1815-04-29 ersatt samma år 10/11 med förstärkningskarl Carl Andersson Västerbottning
Men HFL prällen tycker att namnet borde vara Karl Karlsson och prällen är helt rätt ute denna gång.
Rullorna har ett felaktigt namn Karl Andersson, som borde ha vari Karl Karlsson