SCB avskrifter av FB, DB och VB

Födelseböckerna från 1890-talet och framåt är i regel ännu ej digitaliserade.
En möjlig anledning till detta är kanske att många förståsigpåare i ledande ställning inom släktforskarrörelsen - utan kanske allt för stora direkta sakkunskaper - anser at SCB avskrifterna av FB är lika säkert.

Från 1860 gav SCB (Statistiska Central Byrån) prästerna i uppdrag att varje år skicka in uppgifter om födda, vigda och döda till SCB. Eftersom man ville ha in uppgifterna för statistik så skriver bara prästerna det som man uppmanad dem att göra. T.ex. så skriver man aldrig faddrarna i SCB-utdragen för födda. Det är inte heller 100% viktigt att ett barn har rätt föräldrar, huvudsaken att det finns ett barn med, för statistiken.
Dessutom skiljer sig namn och födelsetid för samma person även under 1900-talet mellan de olika socknarnas FB , när en viss person finns i flera socknars FB:er
Jag anser att de olika SCB-utdragen inte är en 100% tillförlitlig källa och har valt att utesluta dessa som en källa i databas Kråken och nedan är ett typexempel från SCB avskrifter av Bjurholms FB 1902, men det kan vara vilket år och socken som helst

A.
1902-01-13 föds enlig Bjurholms FB Abraham Jonssons son som enligt FB döps till Edvin Gunnar, men SCB anger namnet till Edvard Gunnar
BJ/Aborrtjärn,AIIa:1,5/8,s140,1897-1911,son-Edvin Gunnar
BJ/Aborrtjärn,AIIA:4,4/6,s159,1912-23,son-Edvin Gunnar
Man kan väl därmed anse att SCB avskrift av FB 1902 har ett felaktigt namn

B
1902-03-20 föds enligt Bjurholms FB Per August Nyströms dotter som enligt FB döps till Elsa Maria Gustava
SCB avskrifter av denna FB anger namnet Ellen Maria Gustafa
BJ/Östervik,AIIa:3,10/13,s860,1902-10,dotter-Elsa Maria Gustava
Nyåker,AIIA:2B,s516,1910-12,dotter-Elsa Maria Gustafa
Man kan väl därmed anse att SCB avskrift av FB 1902 har ett felaktigt namn

C.
1902-04-23 föds enligt Bjurholms FB Olof Nordströms son Jonas Edvard
Men Fredrika FB anger att födelsen skulle ha skett den 24/3
BJ/Halvpundsjö,AIIA;4,1/6,s17,1912-17,son-f.1902-04-23
kanske har Bjurholms prällen rätt, men det kan också var Fredrika prällen som har rätt
SCB har angivet 1902-04-23

D.
Enligt Bjurholms FB blir Karl Magnus Strinnholms son döpt till Karl Zeibrant men BJ/Bredträsk,AIIa:4,2/6,s75,1912-23 anger hans namn till Gustav Zeibrandt
Fredrika FB, där han är döpt, anger Gustav Zeibrandt och denna uppgift skulle enligt prällen i Fredrika ha avsänts den 2/8 till pastorsämbetet Bjurholm.
Med hänvisningen till FB Fredrika såväl som Bjurholm HFL BJ/Bredträsk,AIIa:4,2/6,s75,1912-23 bör det rätta namnet vara Gustav Zeibrand och därmed är ett felaktigt namn angivet i Bjurholms FB och även SCB avskrifter.
SCB avskriften har Karl Zeibrandt, vilket då skulle vara fel

E.
En liten struntsak kanske är att enligt SCB avskrift av Bjurholms FB skulle Paulus Johan Johanssons dotter vara döpt till Emelia Annette
Men så vit jag kan tolka så är dopnamnet Emeli Anetta och detta anges också i HFL om jag tolkat rätt.
BJ/Öreström,AIIA;5,5/9,s528,1912-23,dotter-Emelie Anetta

F.
1902-10-22 föds enligt Bjurholms FB Johan Petter Lindgrens dotter och döps enlig FB till Ellen Ingeborg
SCB avskrifter av FB anger namnet Ester Ingeborg
BJ/Stensvattnet,AIIa:3,6/13,s735,1897-1911,dotter Ellen Ingeborg
BJ/Brån,AIIa;6,4/10,s884,1917-23,dotter-Ellen Ingeborg
med detta får man väl anse att SCB avskriften är felaktig
BJ/Mariebäck,AIIA:5,9/9,s689,1924,hustru-Emeli Anetta

G
Johan Edvin Eriksson
SCB ger 1902-01-15
Bjurholm FB 1901 ger födelsen 1901-12-26
Bjurholm FB 1902 ger först födelsen 1902-01-15, som sedan har överstrukits och ersatts med 1901-12-26
BJ/Luståker,AIIa;6,5/10,s908,1912-23,son-f.1902-01-15.
detta HFL ger också att Johan Edvin döptes 29/3-1918

F.
Elin Karolina
SCB anger att Elin Karolina är född 1901-12-31, men enligt Bjurholm FB sker födelsen 1902-01-31 enligt speciell anteckning.
"Enligt moderns uppgift är barnet fött den 31 januari 1902"
Det senare bör väl vara det rätta

G.
Stora delar av FB för Örträsk 1890 fattas i SCB avskrift.