Nils Nilsson Oppman och Sara Persdotter i Håkmark är ett intressant fall som Gun Jonsson påpekade. Jag hade inte hunnit så långt fram i tiden med min grundliga dubbelkontroll utan hade endast noterat infon i HFL
Här verkade det vara raka rör. Nils Nilsson och Sara Persdotter gifte sig 1782 och samme Nils Nilsson verkade finnas som bonde i Håkmark tills han avled 1809.Visserligen fanns en notering i UM/Håkmark,A1:9,7/10,s366,1787-98 att Nils Nilsson var död 1790, men HFL fortsatte sedan som om ingenting hade hänt fram till 1809 när Nils Nilsson dog och fanns i DB.
Det fanns ingen Nils Nilsson död 1790 enligt DB och detta kunde lätt vara en av de tusentals fel som fanns i Umeå lands kyrkoböcker under denna tid. Det är inte helt ovanligt att prästen gör en notering i HFL att en peron är död. Men att det senare visar sig att denne person sedan lever i många år, bildar familj och för släkten vidare
Men HFL var i detta fallet en trojansk häst. När Gun gick in i GM fann hon GMR VBTN REG 1790, 3/9: R106 Oppman död 1790-06-15.
Vad an detta. I HFL fanns Nils Nilsson Oppman med exakt samma data från 1782 till 1809, men Oppman verkade vara lätt överstruket.
GM rullorna är avsevärt säkrare än kyrkoböcker varför det kanske fanns en ytterligare Nils Nilsson född ungefär samtidigt som Nils Nilsson Oppman och som gift sig med Sara Persdotter.

VB gav besked. 1791-02-06 gifte sig änkan Sara Persdotter i Håkmark med Nils Nilsson dräng i Hissjö.

Gun Jonsson gick in i Bouppteckningar och sökte efter en vink om vad som hänt och hon hittade följande:
"Umeå TLG HR 1790 AIa 66, nr 22: År 1790 den juni hava undertecknade efter anmodan av avlidne soldaten samt hemmansbrukaren Nils Nilsson Oppmans änka hustru Sara Persdotter i Håkmark inställt sig för att inventera och.... vid kriget i Finland genom döden avgått .. efterlämnade omyndiga dottern Anna Stina som icke ännu är med förmyndare försedd. Egendom skattehemmanet nr (oläsligt) i Håkmark är av avlidne Oppman och Sara Persdotter bördsköpt bestående av 1 tunna och 1 skäl skatt"

och
Umeå TLG HR 1809 FII:2, nr 149: Bouppteckning 1809.10 efter avlidne förgångsman Nils Nilsson i Håkmark. Efterlämnade maka änkan hustru Sara Persdotter.

och
Umeå TLG HR 1823 FII:4, nr 99: Sammandrag bouppteckning 1823.04.22: Jonas Olofsson i Håkmark t.f. förmyndare. Avlidne Nils Nilssons änka Sara Persdotter i Håkmark död den 11/2 innevarande år. Bröstarvingar dotter Anna Kristina Nilsdotter gift med bonden Per Hansson i Håkmark. Dotterns barn Nils och Sara Kristina. Fordringar: Per Hansson och dottern Anna Kristina. Skulder: bl.a till Jon Nilsson i Aborrtjärn, Degerfors socken.

Nu uppkom problemet att det gick inte att hitta någon lämplig Nils Nilsson som var dräng i Hissjö och född omkring 1760.
Men med databas Kråkens hjälp var detta avklarat på någon sekund när vi visste de rätta sök parametrarna.
Det fanns en Nils Nilsson född 1759 i Hissjö av soldat Nils Eriksson Burstedt.
Denne Nils Burstedt hade varit soldat på Rote110 i Hissjö under åren 1747-62 och i detta fallet hade prästen haft dessa kunskaper och angett rätt födelseort i VB.
I detta fallet fanns ingen genomgripande ändring i släktförhållanden, men det var trots detta en mycket intressant fall som visade att förutom kombinationen av HFL, FB, VB och DB finns det fortfarande luckor.
Här är i Bouppteckningar/inventeringar och GM (generalmönsterrullor) ett viktigt komplement.

Sara Persdotter och hennes båda makar Nils Nilsson

Den först Nils Nilssons dotter Anna Kristina gifter sig 2 gånger som ni ser av ovanstående ansedel och i samband med detta är HFL UM/Håkmark,A1:10b,2/7,s394,1799-1809 fullständigt sönderkladdat av prästen där dessa båda makar skulle ha angivits.
Men detta är en annan historia.