Erik och Erik Anton Söderlind födda 1854 är en besvärlig historia och det finns tydligen en hel del tankar hos forskare på att någon av nedanstående Erik/Erik Anton skulle vara den Erik Anton som kommer till Trehörningsjö/Grundsjö 1877
Undertecknad och Stig Lennart Johansson har ännu en gång försökt att gå på djupet i denna fråga.

Om vi börjar med Erik Söderlind f. 1854-08-10 i Leding
Så han finns som son BJÖ/Leiding,AI:8a,s104,1873.
Flyttar till Gideå 1873-10-26
Från Björna 1873-10-28 enligt Flyttingslängd B:2-till sid 128
GI/Getingstabodum,AI:6,4/10,s128,1873-76,dräng-Erik Söderlind-f.1854-08-10
Han giftter sig 1876-11-23 med Anna Karolina Näsman från Arnäs och de får 3 barn.
Om du vill se hela familjen. Klicka här

Nästa Erik Söderlind är f. 1854-08-22 i Nyliden.
Fader är Erik Söderlind Jakobsson och finns som bonde på BJÖ/Nyliden,AI:6,s133,1854-61.
Erik Söderlind är hemma som son tills han blir dräng och gifter sig 1879 med Maria Matilda Moström
BJÖ/Nyliden,AI:8b,s345,1779,arbetare
Om du vill se hela familjen. Klicka här

Sedan har vi Erik Anton född 1854-10-02 i Långviken Gideå.
Föräldrarna kommer från Arnäs 1851 och bosätter sig på
GI/Långviken,A1:4,8/14,s165,1851-54 som torpare
Hans fader dör 1868, men Erik Anton finns hemma på GI/Långviken,AI:6,6/10,s188,1869-75,son-f.1854-10-02
Till Arnäs 1878-11-04,betyg 31///inflyttad Arnäs nr.27 1878-11-08-till sida 215 Erik Anton Strandberg
Han gifter sig med Anna Charlotta Larsdotter och de bor
AR/Bölen,AI:11a,s26,1881-82,arbetare tills de flyttar till Järved
Om du vill se hela familjen. Klicka här

Nu har vi uteslutet ovanstående Erik/Erik Anton som kandidater till den som kommer till Trehörningsjö
Från Björna Grundsjö 1877-11-22 enligt Trehörningsjö inflyttningslängd B:1 och bosätter sig på
TRE/Grundsjö,AI:2,1/4,s13,1877-82,arbetare-f.1854-10-08.
Erik Anton finns i Trehörningsjö inflyttningslängd där han påstås komma från Björna och Grundsjö.

Det dubbellustiga är att han finns ej överhuvudtaget i Björnas utflyttnings längd och Grundsjö var före skapandet av Trehörningsjö en del av Gideå och ej Björna.
Strax ovanför hans namn enligt TRE/Grundsjö,AI:2,1/4,s13,1875-82 står siffran 252.
Det kan inte vara någon referens till Trehörningsjö eftersom HFL Trehörningsjö innehåller bara 102 sidor
Sidan 252 i Gideå är Rullnäs och där finns ingen möjlig Erik Anton f.1854.
Det är kanske så att denna siffra hänvisar till Björna, men där är denna sida av någon anledning borttagen.. Dessutom fattas många flera sidor om man skall tro sidnumreringen.
Stig Lennart har gjort en sammanställning av vilka sidor som är borta om de skulle ha funnits en löpande sidnumrering. Klick här.
Men 252 kan också vara någon slags intern numrering av prällen i Trehörningsjö, som tex TRE/Grundsjö,A1:2,1/4,s14,1880-89 med numren 326, 327, 328.

Erik Anton gifter sig 1881-10-30 i Nordmaling med Katarina Magdalena Flink Larsdotter från Långed, Nordmaling.
Redan året därpå flyttar familjen från Grundsjö till Håknäs Nordmaling där Erik Anton blir smed enligt
Håknäs,A1:15a,8/10,s251½,1882-90.

Det första barnet föds relativt snart 1882-07-04 i Håknäs
Som faddrar sticker följande ut
-J Jak Söderlind och hustru Björna (Detta är troligen Erik Antons halvbror)
-Kristina Söderlind Kärrsjö och Björna (Kan vara moster till Erik Anton)
-Jakob Söderlind och hustru i Björna (Kan vara kusin till Erik Anton)

Vi hamnar då på familjen Jakob Mårtensson och dess ättlingar där vi har
-Katarina Jakobsdotter som har fått en oäkta son döpt enligt FB till Johan 1847, men enligt HFL anges heta Johan Jakob Söderlind.
-Katarina har en syster Kristina f.1844
-Katarina har en broder Erik Söderlind f.1826 som har sonen Jakob f.1849.

Om vi tittar på Katarina Jakobsdotter så får hon sonen Johan 1847 enligt ovan och hon gifter sig samma år med Per Johansson 1847-10-18.
Här är en lustig sak att när hon föder sonen Johan 1847-11-07 "Mor unga hustrun Katarina Jakobsdotter Kärrsjö, oäkta."
Man undrar varför oäkta används här - om det betyder mer än att hon är avlad före vigseln.

I HFL BJÖ/Kärrsjö,AI:5,s83,1847-52,hustru och BJÖ/Nyliden,AI:5,s174,1853,änka står följande fritt översatt :
"Har undergått ...... för lägersmål 1848.....
Undergått uppenbar kyrkoplikt för det hon gått omkring ......... bettleri?"
Familjen kanske hade det besvärligt därför kanske maken Per Johansson hängde sig och sedan förde hustrun ett ambulerande liv.
Kanske bosatt hos någon av sina många bröder, som fanns i skogarna på gränstrakterna Nordmaling - Trehörningsjö - Björna och födde där sonen Erik Anton.

Lysningen skedde söndagen den 29/8 och vigseln skedde troligen söndagen den 17/10, men kan ha varit lördagen den 16/10. Prällen har kluddat
Och följande står att läsa i Vigselnotis " Torparen Per Johansson Kärrsjö - bonde dotter Karina Jakobsdotter Nyliden"
Man frapperas av att brudgummen är mer än dubbelt så gammal som bruden - 51 år kontra 23 år.
Han kanske inte var far till barnet därför uttrycket "oäkta" FB.

Men de får 1850 trots allt en dotter Anna Margareta, fast lyckan var kortvarig eftersom han dör redan 1852-03-31.
I DB står hängd och där finns inget begravningsdatum eftersom han verkar ha tagit sitt liv. "Självspillning" är väl uttrycket
Sedan för den unga änkan Katarina Jakobsdotter ett ambulerande liv.
Hon finns på BJÖ/Nyliden,AI:5,s174,1853 som änka med de 2 barnen och tar ut flyttattest Flyttningslängd Björna B1 till Fredrika 1853, men enligt Fredrika inflyttnings attest kommer ingen änka Karin Jakobsdotter med 2 barn in de kommande åren.
Vi har ej hellre hittat henne i Fredrika HFL om man bortser från att hon gjorde en avstickare dit 1843-44, för att sedan flytta till Nordmaling 1844 och sedan tillbaka till Nyliden som dotter.

Vi kan i Björnas inflyttningslängder inte hitta att Karin Jakobsdotter flyttar tillbaka till Björna 185 eller senare - vilket inte är så konstigt om hon  i verkligheten aldrig flyttade dit igen.
Konstigare dock att
- när hon 1862 döper den oäkta dottern Elisabet Maria i Nordmaling anges hon vara bosatt i Björna-Nyliden
- när hon 1867 döper den oäkta sonen Karl Olof i Trehörningsjö anges vistelseplatsen vara Björna-Kärrsjö
- när hon döper den oäkta dottern Kristina Albertina 1869 i Björna påstår prällen att hon finns i Gide, men det är väl troligen beroende på att prällen i HFL påfört Kristina Albertina på en helt felaktig familj i Gide.

Jag har försökt hitta henne i HFL AI:7, 1862-71 i Nyliden, Kärrsjö och Gide utan att lyckas, kanske har någon annan bättre ögon.
Kanske menas att hon är därifrån - vilket ju kan stämma, men inte tipsar om var hon finns (Ambulerande/nomadiserande?)

Katarina Jakobsdotter är från 1853 efter mannens hängning helt borta ur räjongen. Hon verkar bara försvinna.

Jag trodde att jag skulle få ett spår till henne när sonen sonen Johan gjorde en snabbvisit som dräng i Risklubben i Trehörningsjö hos morbrodern Mårten Lundkvist 1866-67.
Men utflyttningslängden - som så mycket annat - i Björna för detta år 1866 fattas.
Men vi hittade Johan trots allt i BJÖ/Nyliden,AI:7,s211,1862-66,yngling till Gideå 1866-11-11
Här bor Katarina Jakobsdotters oäkta son Johan hos sin morbror Anders Nygren tillsammans med sin moster Kristina Jakobsdotter och Anders Nygrens syster.
Sannolikt samma Kristina Söderling Jakobsdotter som är dopvittne till sin systerson Erik Antons barn

Man undrar varför det är alldeles tyst runt Katarina Jakobsdotter från 1853 års attest till Fredrika tills 1862 när hon döper den oäkta dottern Elisabet Maria i Nordmaling och då anses enlig Nordmalings prällen Katarina vara bosatt i Nyliden.
Här är också lustigt att Björna prällen när han konfirmerar dess dop i Björna FB inte har någon adress för det första barnen, det andra är prällarna i Trehörningsjö och Björna överens om Kärrsjö.
För det tredje barnet har ju enligt ovan en felaktigt adress Gide där Kristina Albertina är påförd en helt felaktig familj och Trehörningsjö prällen bara har socknen Björna.
En annan lustighet är att Kristina Albertina döps i Trehörningsjö och infon skickas sedan till Björna, men Björna prällen har adderat flera dopvittnen än vad som finns i Trehörningsjö FB, trots att dopet skedde i Trehörningsjö.

Katarina får 1862-1869 när hon är från 38 till 45 år minst 3 oäkta barn.
Är det troligt att hon har hållit sig från sänghalmen i sin mest fertila ålder 29 till 37 år, för att sedan braka loss när hon blir runt 40 och över. Hon är 45 när sista kända barnet döps.
Jag har som arbetshypotes att det är Katarina Jakobsdotter som är mor till Erik Anton Söderlind baserat på de faddrar som finns för Erik Antons barn när de döptes i Håknäs.
Dessutom är Erik Anton ett vanligt förekommande namn inom Jakob Mårtenssons familj, närstående och ättlingar.

Det sista som finns om Katarina Jakobsdotter är då hon enligt Trehörningsjö DB avlider 1877-08-12 i Grundsjö Trehörningsjö. Hon begravs den 26/8.
Hon finns naturligtvis inte i HFL i Grundsjö vid denna tidpunkt.
Men nog är det väl som en tanke att den förmodade oäkta sonen Erik Anton dyker upp för första gången strax efter den förmodade moderns död också i Grundsjö "Från Björna Grundsjö 1877-11-22".
Som vi sett flyttar Erik Anton snart till Håknäs där han blir smed.
En annan intressant fråga är: Var och hur har han lärt sig smedyrket?

Katarina Jakobsdotters dotter Lisa Maria Söderlind dyker i samma veva också upp från ingenstans och blir fosterdotter hos den utfattig torparen Johan Olofssons i Grundsjö till 1881 när hon flyttar till Sundsvall.
Torparen Johan Olofsson är undertorpare till torparen Johan Hansson i Grundsjö.
Denna Lisa Maria har här födelsedata 1862-03-22 istället för det som framgår av FB i Nordmaling och Björna - 1862-03-11.
Här anges hon vara född i Nordmaling, men prällen i Nordmaling anger att hon är döpt i Nordmaling, men född i Nyliden Björna.
Denna Katarina Jakobsdotters oäkta dotter Lisa Maria dyker också upp i Grundsjö i samband med moderns död och blir då fosterdotter.
Ännu lustigare är att Katarina Jakobsdotter andra oäkta dotter Kristina Albertina Söderlind också dyker upp ungefär samtidigt hos samme torparen Johan Olofsson, men inte i Grundsjö utan i Långvattnet. Man kan här kanske göra en tolkning att det före Kristina Albertina står det "Mannens dotter", svårtytt.
Ännu en par starka indicium på att Erik Anton Söderlind också tillhör denna familj.
Alla Katarina Jakobsdotters barn har namnet Söderlind.

Ju mera vi ser av denna Katarina Jakobsdotter och hennes förmodade oäkta son Erik Anton, desto säkrare blir vi på att de är ambulerande/kringstrykande.
Hon fick ju tidigare "kyrkoplikt" för just detta i samband med att hennes make hängde sig.

Varför skulle dess dopvittnen åka denna långa och besvärliga vägen i obanat land från Björna till Håknäs i Nordmaling om inte det fanns en direkt knytning till Erik Anton Söderlind.
Jag har som arbetshypotes att Erik Anton är ytterligare en av Katarinas oäktingar, men jag har inte kunnat hitta Erik Anton i FB:erna i Björna eller dess kranssocknar.

Om du önskar hela Erik Anton Söderlinds familj. Klicka här

Och hans förmodade mor Katarina Jakobsdotter  Klicka här

Men det finns kanske andra möjliga lösningar.
Roligt att höra era åsikter.