Ännu ett intressant fall där GM skrivaren  i detta fallet 1802 är ute och botaniserar
Här har vi Per Hansson Burman som ca 1792 byter rote med Jonas Jonsson Studsare och det blir Per Hansson Studsare och Jonas Jonsson Burman.
Men GM skrivaren har inte uppfattat denna rockad under rullar på i gamla fotspår under mer än de 10 följande åren inklusive en GM 1802 (Generalmönstring)

Enligt GM 1802:
Per Hansson Burman R45, 35 år, 12 3/4 års tjänstetid, 5 f 9½ tum lång

Jonas Jonsson Studsare R32,45 ½ år gamma, 13½ tjänsteår, 5f 9 tum lång, sjuk hemma på roten

Om vi först tittar på Per Hansson
UM/Soldat,AI:2,s23/288,1790-99,Per Hansson Burman R45-Gift
Här står sedan "Soldat N32 bytt rote med 45"
Vid nästa HFL har detta också skett
UM/Soldater,A1:2,7/9,s19/844,1799-1806,soldat Per Hansson Studsare
Men GM 1802 anser fortfarande att Per Hansson är soldat Burman trots att ett byte skett någon gång i senare häften av 1790-talet
Vid Per Hanssons giftermål 1795-06-06 "Sol Per Studsare -sold.d. Maria Cristina Rutström"

Föräldrar enligt FB till Per Hanssons barn:
- Hans 1796                 :sold P. Studsare - Maja Stina Rutström
- Anna Katarina 1797     :sold Pehr Studsare - Maria Christina Rutström
- Kristina 1799              :sold Pär Studzare - Maria Christina Persdotter
- Eva Kristina 1801        :sold P. Studsare - Maja Stina Persdotter

Om du vill ha Per Hanssons hela familj. Klicka här

Om vi sedan tittar Jonas Jonsson
UM/Militär,AI:2,6/9,s?/284,1789-98,Jonas Jonsson Studsare R 32
Och här har prällen Lagt till "Obs No 45 bytt rote 32"
Vid Nästa HFL har detta också skett
UM/Militär,AI:2,7/9,s?/284,1799-1810,Sol Jonas Jonsson Burman R45-avskedad
men GM 1802 anser fortfarande att Jonas Jonsson är soldat Studsare.
Vid Jonas Jonssons giftermål 1793: "Soldaten Jonas Burman - Margareta Trast"

Föräldrar enlig FB till Jonas Jonssons barn
- Maria Katarina 1795      :sold Jon Burman - Greta Trast
- Jonas 1796                  :sold Jon Burman - Greta Jonsdotter
- Margareta Kristina 1797 :sold Jon Burman - Greta Trast
- Emanuel 1799              :sold Jon Burman - Margreta Trast
- Anders 1801                :sold Jonas Burman - Greta Jönsdotter
- Anna Helena 1802         :sold Jon Burman - Margreta Trast
- Lovisa 1804                 :sold Jon Burman - Greta Trast

Om du vill ha Jonas Jonssons hela familj Klicka här

Om jag fick välja skulle jag nog säga att prällen har rätt beträffande vilka som är på rote 32 och 45 och att GM rullan 1802 har fel.

Personbytet mellan rote 32 och 45 bör ha skett omkring 1792 om man får tro ovanstående.
Under alla förhållanden före 1793-10-27

Umeåbygdens soldater 1695-1895 har naturligtvis också missat detta helt, eftersom den inte är samkörd med kyrkböckerna.
Släktnamn i Umeå är som vanligt långt ute i bushen och botaniserar.

Ännu ett exempel på att GM rullorna kan vara hur galna som helst under längre tid och att den nationella soldatdatabasen såväl som den Båtsmansdatabas som finns för Norrland helt klart har sina brister eftersom de ej är samkörda med motsvarande sockens HFL, FB, VB och DB.
Att påstå något annat beror på ren okunskap hos den som uttalar sig.

Ovanstående är också en påminnelse om att stavningen i en större databas måste normaliseras för att göra personer sökbar på ett rimligt sätt för att bilda familjer.