Dubbeldop

 

Det finns många exempel i FB på att barn döps flera gånger av samma prälle.

Dubbeldop förvandlar oäkta dotter till äkta

Faddrar när den oäkta dottern Erika Gustava döps 1843-12-14 (född 1843-12-11)
Moder Skomakaredottern ifrån Gefle Erika Constantia Bonivier 20-25 år
-Skogvaktare Erik Norberg och hustru i Klöse
-Jonatan Norberg Olofsfors
-sjöman Anders Norberg
-pigan Eva Greta Norberg Vallen

Men prällen tyckte nog inte att detta räckte till utan bättrade på det hela något en sida senare och då hade den oäkta dottern helt plötslig blivit äkta genom att tidigarelägga dopet 1 dag från 1843-12-14 till 1843-12-13.
Man slutar aldrig att förvånas över prällarnas administrativa talanger

Faddrar när Erika Gustava döps 1843-12-13 (född 1843-12-11)
Föräldrar Skogvaktare Erik Norberg och hustru och dess fästekvinna Erika Constantia Bonivier Levar 20-25 år
-Skogvaktare Erik Norberg och hustru i Klöse
-Jonatan Norberg Olofsfors med hustru
-sjöman Anders Norberg
-pigan Eva Greta Norberg Vallen

Samma barn döps 2 gånger vid olika tillfällen
 

Dubbeldop

Det förekommer av och till att prällen noterar dopet på flera ställen i samma FB.
Och inte nödvändigtvis med samma födelse och dopdata.
Några typexempel

1.
Degerfors FB 1829.
Den 27/2 föds Eva Karolina Degerfors och Ekorrsele och döps först gången den 9 mars, men av någon anledning var prällen inte riktigt säker på att dopet hade tagit varför han på nästa sida i FB återupprepar dopet, men denna gång med dopdatum den 3 mars.
om det är samma dopvittnen vid bägge tillfällena är omöjligt att avgöra eftersom kyrkoherde Burman många gånger har en helt oläsbar handstil.

2.Nordmalings FB 1791
Smed Erik Orre/Catarina Jonsdotter får en dotter Anna Greta f.23/5 1791
Längre ner på samma sida i FB får smed Erik Orre/Catarina Jonsdotter ytterligare en dotter Margareta f.23/5 1791.
Lustig nog är det inte samma faddrar vid de båda fallen trots att det med största sannolikhet är samma barn

3. Nordmaling FB 1789
Enligt prällen har Jonas Jonssons och Margareta Israelsdotter Katarina först blivit född 1789-11-27
Sedan har prällen i slutet av året antecknat att samma dotter är född 1789-11-26
DB ger att födelsen skett 1789-11-26
Detta blir 2:1 till födelse 1789-11-26

4. Nordmaling 1737
Kristinas födelse/dop finns på 2 efter varandra kommande dopanteckningar.
Först längst ner på sidan 80 där hon är född den 3/1 och döpt den 5/1 och sedan nästa uppslag längst upp där hon är född den 3/1 men döpt samma dag den 3/1
Kristina dör 1737-05-10 och prällen anger då att hon är 19v 1d. Om man bakräknar detta skulle hon vara född 28/12 1736
Här verkar prällen ha blandat och gett
Nu skall man också ta med i bilden att detta som många tror är ett original är en renskrift, dvs i bästa fall en andrahands källa, men troligen en tredjehands källa om man följer den gängse principen att händelserna först noterade på en lapp för att sedan noteras i dopbok.
Denna födelse/dopbok har som i fallet Nordmaling sedermera renskrivits, därav blir det egentligen en tredjehands källa och definitivt ingen original källa, men trots allt den som är närmast originalet

Ordning och reda skall det vara???
Enligt Risbäck FB är namnet Anna Irene f. 1920-04-18 och döpt 1920-07-15 om man skall tro FB Prällen på s67
Men om man går till s68 har FB prällen först antecknat att Hanna Irene är född den 18/7 som ändrats till den 18/4 och dopet skulle enligt denna prälle ha skett den 7/7
I båda fallen är föräldrarna exakt de samma och prällen hänvisar båda fallen till Fsb s 116
Enligt HFL prällarna
RIS/Sörfors,AII:2,s116,1922-24,dotter-Hanna(FEL) Irene-f.1920-04-18
DOR/Bergvattnet,AIIa:7,s190,1830-35,dotter -Hanna(FEL) Irenef.1920-04-18


I Dorotea FB 1916 finns som nummer 24 Johan Adolf född 20/3 och döpt den 26/3
som nr 46 finns samme Johan Adolf född 20/3 , men nu som döpt den 26/4
Det förekommer i Dorotea FB ett flertal dubbelbokföringar, men i regel fattas dopet i den första, som då kompletteras i den senare
Som exempel som Ivar Emanuel som ligger just för på nr 45, som även finns som nr 32, men då utan dopdatum