FELAKTIG Dopdatum

Det finns ju naturligtvis tusentals felaktiga dopdatum , men jag har inte tidigare noterat dessa separat på denna hemsida
Det förekommer t.ex.:

- Dop före födelse. Har säkert hittat något hundratal i kyrkböckerna.
- Dop efter begravning förekommer också åtminstone enligt kyrkböckerna.

Men nu när jag håller på med Lycksele hittade jag följande där Margareta föddes den 30 oktober 1795 och prällen döpte henne den 32 oktober samma år
32 är klart och tydligt så ingen felläsning är möjlig.
Man undrar i vilken värld prällen då befann sig.

Prällen fortsatte att förlänga oktober månad och nästa dop skedde den 34 oktober 1795 av Brita Margareta från Nyby

Stolligheterna fortsätter under detta år i Lyckseles prällevärld.
Någon sida längre fram föds och nöddöps Lars den 29 december, men det förvånansvärda är att detta nöddop enligt prällens anteckningar confirmerades den 14 december. Det är till att ha framförhållning.

Att man skriver fel t.ex. den 30 och 31 februari förekommer ibland och februari 1712 hade visserligen 30 dagar, men att man fyller på med en extra dag i andra månader är inte så vanligt i kyrkböckerna.
Jag vet att det har förekommit tidigare, men jag har inte brytt mig om att notera detta specifikt, men detta var så speciellt eftersom det var två på varandra följande.
 

Som asterisk kan noteras att Gregorius XIII införde  1582 en modifiering av den julianska kalendern, men att Sverige tidvis hade en hemmasnickrad kalender.
 Överensstämmelse skulle uppnås genom att successivt ta bort de 11 dagar som skilde mellan juliansk och gregoriansk kalender. Skottdagen år 1700 utelämnades, början på förändringen var gjord.
 Längre kom man emellertid inte! Karl XII beordrade till slut i brev från Bender 1711 att man skulle återgå till den gamla julianska kalendern. Det hemmasnickrade svenska systemet skapade nämligen ordentlig irritation. Februari 1712 fick 30 dagar och så var man åter ikapp Julius Caesars arvegods. Först 1753 gick man i Sverige över till gregoriansk kalender. Detta år åtföljdes den 17 februari direkt av 1 mars. Helt problemfritt var nu ej detta. Vissa medborgare ansåg t ex att staten berövat dem 11 dagar av deras liv.