På Lantmäteriets hemsida finns Handlingar rörande verkställd ståndskogslikvid.

Akt nr: 24-NOR-265

Enligt försättsbladet innehåller lantmätarakten 164 skrivna sidor och 1 arvodesräkning.

Innehållssammanställning:

Sid

2             Försättsblad

3               Mottagningsbevis, handlingar ståndskogslikviden

4 - 15       Protokoll Protokoll

16             Kungörelse i Nordmalings kyrka Kungorelse Litt A

17             Fullmakt  Fullmakt Bil Litt B

18 -19      Utdrag av protokoll och fullmakt; Jerfeds Ångsågs Aktiebolag  Fullmakt Bil Litt C

20 - 23     Fullmakter  Fullmakt Bil D  Fullmakt Bil Litt E  Fullmakt Bil F  Fullmakt Bil G

24 - 25     Förordnade av Lantmätare Forordnade Bil H  Forordnade Bil I

26             Kungörelse i Nordmalings kyrka Kungorelse Bil K

27 - 28     Utdrag av domboken, Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelningsrätt, 22 juni 1910 Domstolsutdrag Bil L

29 - 30     Utlåtande, grunderna för ersättning för minskad ståndskog Utlatande Bil M

31 - 32     Förening; Grunderna för ståndskogslikviden  Forening Bil N

33 - 34     Fullmakter  Fullmakt Bil O   Fullmakt Bil P

35              Förening mellan J. A. Nordström, G. Markström, Erik Jonsson och J. A. Lydig  Forening Bil Q

36              Förening mellan J. B. Pettersson och G. Markström Forening Bil R

37              Förening mellan J. A. Nordström, Albert Olofsson och Joh. Olof Johansson Forening Bil S

38              Förening mellan J. A. Nordström, G. Markström, A. O. Eriksson, N. A. och Karl Wallander  Forening Bil T

39              Förening mellan J. A. Nordström och Axel Ågren  Forening Bil U

40              Förening mellan J. A. Nordström och G. Markström  Forening Bil V

41 - 42      Förening mellan O. A. Nordin och Jonas Öberg  Forening Bil X

43 - 44      Förening mellan O. A. Nordin och Jonas Öberg  Forening Bil Y

45              Förening mellan J. A. Nordström och L. A. Lydig  Förening Bil Z

46              Förening mellan N. A. Wallander och Karl Wallander Forening Bil A2

47- 48     Förening mellan G Markström och A. O. Eriksson   Forening Bil A3

49 - 50     Förening mellan G Markström och A. O. Eriksson Forening Bil O2

51 - 52     Förening mellan Albert Olofsson och Joh. Olof Johansson Forening Bil a

53 - 54      Förening mellan Albert Olofsson och Joh. Olof Johansson Forening Bil b

55 - 56      Förordnade av Lantmätare Forordnade Bil c  Forordnade Bil d

57              Kungörelse  Kungorelse Bil e

58              Förening ang. betalning av likvid m. m. Forening Bil f

59 - 139   Besiktnings- och värderingsinstrument över den skog som gått i utbyte  Besiktnings

141-167   Likvid mellan delägarna i Järnäs by Likvid Standskog.pdf

168            Utdrag av domboken, Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelningsrätt, 4 nov. 1911 Domstolsutdrag 4 nov 1911

169 -171  Lantmätarens arvodesräkning   Arvodesrakning