KRÅKEN BY och jag själv

Johan Petter Persson FFFF blev Kråkens förste nybyggare år 1853 efter att ha sålt Öre 2 till Häggström (blivande Strömsör)
Per Lydig FMFF blev Kråkens andre nybyggare år 1856 (ättling den välkände soldaten Erik Larsson Lydig)
Daniel Erik Åsberg MMFF blev Kråkens tredje nybyggare är 1857 (Anor från inspektör Daniel Åsberg på Öre sågverk född i Dalarna)
Kråken centrerades runt först dessa familjer och deras barn plus ett par andra familjer under 1800-talets senare del
Sedan kom bönder (Olofsson och Wallander ) flyttade från Järnäs till Kråken i samband med laga skifte 1910 i Järnäs
Olofsson kom mer eller mindre till dukar bord, under det att Wallander hade en betydligt tuffare tillvaro att röja upp från ris och rot i ett myrlänt område.
En kartbild över hur de första torpare nybyggarna hade röjt upp under sin tid som torpare för att sedan lämna över till Albert Olofsson bonden , som kom från Järnäs.
Mer om detta finns att läsa om på denna hemsida

Under åren 1836 till 1960 föddes i Kråken ett 40-tal barn
Nästan hälften av dessa skaffade sig en teoretisk utbildning i synnerhet under 1960-talet och början av 70-talet.
Den största gruppen var ingenjörer (7 st), lärare, ekonom och ett antal inom den offentliga sektorn
Tyvärr stannade ingen av de teoretiskt utbildade kvar i Kråken utan de är spridda runt om i Sverige och detta har naturligtvis varit en aber för byns utveckling.

Kråken är den by där jag en gång föddes och efter realexamen 1956 har jag endast sporadiskt vistats i Kråken och Nordmalings socken.
Senare när jag började föra ett relativt hetsigt liv blev Kråken och i viss mån sommarstugan på ön Sikhällan i Tjäruskär det ställe där jag kunde ladda batterierna under någon eller kanske ett par veckor varje år.
Jag blev sjöingenjör i Härnösand och jag var  maskinchef på de stora passagerarfartygen fram till 1972, då jag blev nybyggnads maskinchef och sedan platschef i Holland och Tyskland.
Teknisk inspektör i Sverige, men mesta tiden bosatt i Kanada och USA inkluderande platschef i North Sydney, Kanada och Miami, Florida.
Efter min hemkomst från USA 1986 har sommarstugan på Sikhällan blivit min centralpunkt och Shangri-La under sommarhalvåret.
Under vinterhalvåret har jag och min fru sedan tidigt 1990-talet huvudsakligen bott först i vårt hus på Cypern och sedan i vår lägenhet på Gran Canaria och Puerto Rico där sol och släktforskning har varit det centrala.
De sista 8 åren har vi tillbringat en större del av vintern i Thailand där vi har hyrt en lägenhet i Hua Hin, bortsett ifrån en vinter då en blödning i höger ben satte stopp för detta.
Vi var väldigt nära att köpa ett hus i Hua Hin 2003, men i dagsläget är jag väldigt glad att vi insåg risken och besvärligheterna med detta.

Jag började släktforska 1990.
Insåg snabbt att man måste ha en dator för att kunna registrerar på ett vettigt sätt och det första och enda Windows program som fanns då var Anarkiv som jag inhandlade 1992 och som redan då var marknadens bästa och modernaste program och som enligt min mening fortfarande är det för mig.
Jag har både Disgen, Holger och Min Släkt som hjälpprogram - för att kunna hjälpa andra - varför jag har haft möjlighet att jämföra de olika programmen.
Nu består databas Kråken av 275.000 personer och täcker hela mellan Norrland och utan släktforskningsprogrammet Anarkiv har jag antagligen inte varit mer än halvvägs så långt.

Olika länder jag besökt under längre eller kortare tid under mitt 70 åriga liv. Klicka här

Jag fyllde

10 år i Kråken och Nordmalings socken, där jag föddes
20 år i London och England

30 år i Kobe och Japan
40 år i North Sydney och Canada
50 år i Helsingfors och Finland
60 år i Puerto Rico och Gran Canaria
70 år i Riga och Lettland
Och jag hoppas att fylla 80 år i Umeå, men då har jag lagt av med släktforskning.
 

KRÅKENS BY Historia

De första nybyggarna och vad de hade åstadkommit tills i början på 1900-talet

Den första vägen

Domstolsprotokoll

Kråken karta