Innehållsförteckning  Öre Laga Skifte.

Handlingarna är hämtade från Lantmäteriets hemsida

Länk till lantmäteriakten; http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=177&sd_base=lm24&sd_ktun=0002y665

 

 

Innehållssammanställning:

Sid

1   -    11              Skifteskartor                            

12 -    16              Försättsblad

17 -    51             Beskrivning över laga skiftet

17 -   165            Delningsbeskrivning 

166 - 168            Sammandrag, Laga Skiftet

169 - 177            Ägodelningsrätter Utslag 26 maj 1856