Sävar FB

Jag håller just nu bl.a på med Sävar HFL, FB och VB
Idag har jag gått igenom FB 1843 och här har prällen prällen missat att i FB skriva in minst 16% av de totalt 83 barn som födes i Sävar. (Har här ej räknat med de som är födda på Holmön, men döpta i Sävar)
Men dessa missade personer finns i HFL och DB och de flesta av dem får egna familjer
Här är ett bra exempel på att FB ibland har stora brister och att man inte enbart kan lita på FB, beroende i första hand på noggrannheten hos prällen
Det finns många exempel på slarviga prällar, Umeå lands 1700-tal är ett lysande exempel på slarvig prällar ett annat är klicka här
Detta innebär med stor sannolikhet att mycket av de befintliga födelsedata - som vi ser - många gånger är rena prälle påhittet, men vi har inget annat alternativ än att anamma de uppgifter som i första hand finns angivet i FB, så läng som vi ej kan bevisa annat.
Men ibland kan man faktiskt bevisa motsatsen.

Jag har också jämför med en "tillgänglig databas", som har fått mycket beröm av Tom Juslin - i motsats till en annan databas -  men i den "tillgängliga databasen" saknas ca 5 % av de födslar som prällen verkligen skrev in och ibland hela familjer. Och det gäller inte enbart år 1843 utan för de flesta årgångar. Bortsett för det som saknas är denna "tillgängliga databas" ett bra arbete.
I denna "tillgänglig databas" saknas många av de i Sävar FB noterade oäkta barnen - som kanske är svår att härleda och därför kanske hoppades över - men med databas Kråken går det i regel ganska lätt att härleda modern och den ibland angivna fadern.
Ännu ett exempel på dålig objektivitet eller kanske dålig kunskap hos  vissa journalister - som kör ett visst race - för att få fram sitt agenda oberoende av verkligheten och dessutom verkar vara vana att ingen vågar ifrågasätta deras levande charad.
 

Jag fick följande från en dam:

 Min mormors far verkar inte ha samma mor i databasen Kråken som i folkräkningen 1890. Eva Kajsa Salmonsdotter är också hans mor enligt de digitaliserade husförhörslängder som finns för Vilhelmina församling. Kan det ha insmugit sig ett fel i databasen Kråken?
 
 Jag försökte förklara för damen att tillförlitligheten i HFL/FsB och Folkräkningen är betydligt lägre än i databas Kråken och fick då följande tillbaka:
 Det kan säkert vara fel i källorna men i det här fallet heter Anders Ludvig Nilssons (f 1862) mor Eva Kajsa Salmonsdotter (f 1828) i såväl husförhörslängd som enligt folkräkningen 1890 i Västerbottens län. I databasen Kråken heter hon Eva Katarina Salomonsdotter (f 1825). Eftersom två oberoende källor skiljer sig från informationen i databas Kråken undrar jag därför om det kan vara så att informationen i databas Kråken är felaktig i det här fallet?
 
 Jag frågade då damen om hon hittat någon Eva Cajsa Salmonsdotter f.1828
 
 Fick till svar att hon ej hittat någon
 
 Jag svarade då att prällen hade rotat till det hela och att Nils Petter var gift med Eva Katarina Salomonsdotter född 1825-11-19 och att Eva Katarina född 1828 bara fanns i prällens fantasi
 
 Det märkliga i detta fallet är väl att damen TROR att HFL och Folkräkning är två oberoende källor, när de i verkligheten i är kommunicerande kärl om man bortser från ytterligare skrivfel när Folkräkningarna upprättades.
 De flesta verkar numera (inklusive Carina Strömberg från styrelsen i släktforskar förbundet) gå på kurs, kan det vara så att släktforskarrörelsen tror att HFL/FsB och tex folkräkningen är två av varandra oberoende källor
 Damen ifråga insåg inte heller att databas Kråken är betydligt säkrare än HFL/FsB och Folkräkningarna, har detta också sin bakgrund i okunnighet inom släktforskar rörelsen
 Många av de fel som finns i HFL/FsB och Folkräkningarna är korrigerade i databas Kråken från felaktigheter i vissa kyrkböcker till det sannolikt rätta med FB som tyngdpunkt

DÄRFÖR ÄR DETTA VIKTIGT
Enär databas i synnerhet inom de s.k. "Kärnsocknarna" - där jag trippelkollat det mesta - kan det skilja 20-30 år mellan den verkliga födelsen och det prällen på vissa ställen noterat.
I De flesta fall skiljer det några dagar, eller månader eller år, sök därför lite bredare och om hen är gift sök även på motparten
OCH DET ÄR SANNOLIKT INTE I DATABAS KRÅKEN OCH DES "KÄRNSOCKNAR" DET ÄR FEL - om man bortser från skrivfel.
När det gäller "Kärnsocknarna" finns alla som lämnat avtryck i socknen med i databas Kråken, om du därför inte hittar din hen så har du troligen felaktiga sökdata
"Arbetsmaterialsocknarna" är bara delvis genomgångna och här finns ännu mycket av kyrkböckerna husförhörs/församlingsboks (HFL/FsB) fel fortfarande kvar

TÄNK PÅ ATT NAMNEN ÄR NORMALISERADE, se första sida www.kråken.se eller www.kråken.com , där jag gjort en uppställning