Nya Intressanta fall

Här kommer jag att ta upp typfall på hur prällarna kan stöka till det.

Anna Magdalena Hällström sedermera Håkström
I detta första fall jag tar, var Umeå lands prällen vaksam och rättade till vad Umeå stad prällen hade ställt till med.
Men det är mycket sällsynt att något som en gång blivit fel blir korrigerat till det rätta. I regel brukar felen staplas ovanpå varandra och personen brukar dö med ett felaktigt persondata

Anna Magdalena föddes som oäkta av modern Anna Brita Jakobsdotter
Anna Magdalenas moder såväl som hennes styvfader blev dömda livstids fängelse för 3 resans stöld, men Anna Magdalena bildade själv familj och förde släkten vidare

Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Håkmark,AI:11c,s778,1814,dotter oäkta-f.1806-11-06
Notis nr 2 UM/Västerteg,AI:11a,49,1814-20,styvdotter-f.1806-11-08
Notis nr 3 UM/Västerteg,AI:12a,s60,1821-24,dotter oäkta f.1806-11-08
Notis nr 4 UM/Täfteå,AI:13c,s1168,1829-34, piga Hällström f.1806-11-08
Notis nr 5 UM/Grisbacka,AI:13c,s1096,1832,piga Hällström f.1806-11-08
Notis nr 6 UM/Täfteå,AI:13c,s1168,1832-33,piga Hällström f.1806-11-08
Notis nr 7 till Staden 1833-11-03
Notis nr 8 UM/Staden,AI:8,s171,1834,piga-Anna Magdalena Hällström f.1814-11-08(FEL)
Notis nr 9 till Landet 1834-11-15////från Umeå stad 1835 nr 3½
Notis nr 10 UM/Böle,AI:14a,s12,1835,piga Hällström.f,1814-11-08(FEL)
Notis nr 11 UM/Grisbacka,AI:14c,s1339,1836,piga Hällström f.1814-11-08 överstruket och ersatt med
Håkström f.1806-11-08
Notis nr 12 till Vännäs 1836
Notis nr 13 VÄ/Vännäs,AI:3,s134,1836-40,hustru-Anna Magdalena Håkström f.1806-11-08
Notis nr 14 VÄ/Vännäs,AI:5,s146,1841-47,hustru -Anna Magdalena Håkström f.1806-11-08
Notis nr 15 VÄ/Vännäs,AI:7,s259,1855-61,hustru -Anna Magdalena Håkström f.1806-11-08
Notis nr 16 VÄ/Vännäs,AI:8,s358,1862-72,hustru Anna Magdalena Håkström f.1806-11-08
Notis nr 17 VÄ/Vännäs,AI:9b,s415,1873, hustru Anna Magdalena Håkström f.1806-11-08-död