Blandar och ger

Erik Nilssons dotter döps 1829-07-15 till Helena
UM/Jämtböle,A1:13b,s866,1829-34 ger också först dotter Helena, men sedan har han dödförklarat henne
Men dödförklaringen av Helena har har raderas/strukits över, dessutom har Helena också strukits över.
Efter Helena finns enligt UM/Jämtböle,A1:13b,s866,1829-34
-Johanna född 1831-02-03 och som man kan tolka i HFL, död den 18/8, men finns ej i DB
-Helena född 1832-05-29 och som man kan tolka i HFL död 1832, enligt Vännäs DB dör hon 1832-06-18 och begravs söndagen den 24.
Troligen har prällen här menat att Helena dör 1832-08-18, men även detta är fel eftersom hon enligt Vännäs DB avlider 1832-06-18
Helena född 1829-07-15 finns ej i DB vare sig i Umeå lands eller Vännäs
När familjen inklusive Johanna sedan överförs till Vännäs är hon helt plötsligt i Vännäs född 1829-07-15 istället för 1831-02-03.
Prällen har knyckt systern Helenas födelsedata och inte lagt märke till att han har en Johanna som är född 1831-02-03.