Prällen glömde bort Frits Edvin i cirka 10 år

Frits Edvin finns i Arnäs FB med föräldrana Per Skedin/Kristina Karolina
Svensdotter som barn nr.5, men han finns ej under föräldrarna enligt AR/Övervike,AI:12a,s342 för tiden 1791-92.
Hans 2 äldre syskon Sara Idalia f.1892 och Karl August f.1893 finns med i denna HFL

När Sara Idalia döps 1792 anges hon var barn nr.5, dvs hon raderar helt ut att Frits Edvin har döpts ett år tidigare av samma föräldrar enligt prällen.
Karl August blir enligt prällen barn nr 6 när han döps 1893 och bekräftar då på prällevis att Frits Edvin inte finns i prällevärlden.

Frits Edvin finns ej hellre med år FR1900 under familjen och enligt FR 1900 finns ingen möjlig Frits Edvin att finna i Västernorrland
Men Frits Edvin gifter sig 1917-06-24 och avlider 1954-06-08 i Umeå.
Rätt lustigt.
När man tittar på detta ytterligare finner man
AR/Övervike,AIIA:1b,s886,190?-1911 att här någon gång mellan 1901 och 1911 har prällen kommit på att han glömt att föra in sonen Frits Edvin och korrigerar nu sitt tidigare misstag.
Frits Edvin finns också med på AR/Skortsed,AIIA:1a,s308,1911-15.
Frits Edvin har nu hamnat rätt efter under minst 10 år inte ha funnits
Detta är bara 100 år sedan