Lappar är ett kapitel för sig och prällarna hade stora problem hålla reda på dem vid alla flyttningar
Man behöver ju bara titta på tex Åsele AI.3 för att få en viss aning om oordningen
Ett inte ovanligt exempel på vad prällarna åstadkom är nedanstående

ÅS/Lappar,AI:3,s168,1817,Daniel Jonssons änka Maria Månsdotter-f.1798
Enligt ovanstående skulle Daniel Jonsson vara död och hans änka skulle heta Maria Månsdotter
av ÅS/Lappar,AI:3,s168,1817,Daniel Jonssons änka-f.1798 framgår också att Maria Månsdotter flyttar till sid 166 och gifter sig med Clement Sjulsson f.1792
Här verkar prällen ha fått en felaktig uppenbarelse

Om man skall tro övrig info
lysng 17 Jan,lappdr Daniel Jonsson med pigan Maria Månsdr fr Sernsjölandeet och vigsel 1808-03-06
Denna Maria dog enlig DB 1811-05-24
Och Daniel gifte om sig enligt
lappänkl Daniel Jonsson Björkenfjäll o lapp piga Segrid Eriksdr fr Marsfjäll
Daniel dog 1816-05-17 och hans 2:a Segrid hustru dog 1818-03-29

Trots detta gör HFL prällen gällande att änkan Maria Månsdotter skulle ca 1817 gifta om sig med Klement Munk Sjulsson och flytta från s 168 till 166 och en viss Maria Månsdotter finns faktiskt också angiven som gift med Klement Munk Sjulsson på sidan 166 trots att hon enligt andra prälle kompisar var död sedan flera år tillbaka och Daniel Jonssons riktiga änka borde vara Segrid Eriksdotter om man nu skall tro Åsele VB prälle
ÅS/Lappar,AI:3,s168,1817,Daniel Jonssons änka-f.1798-gift med Clement Sjulsson

Detta kan innebära att Clement Sjulsson Munk troligen är gift med någon annan Maria Månsdotter än den som enligt prällen efter sin död gifter sig med Clement
Om han nu överhuvudtaget är gift med någon Maria Månsdotter.
Detta giftermål är kanske bara ett påhitt av prällen.

Jag tror att Daniel Jonssons hustru Maria Månsdotter är dotter till Måns Jonsson
DOR/Lappar,AI:1,s48,(1796-1826),dotter-f.1780
Vid giftermålet anges att Maria Månsdotter är från Särnsjölandet.
Detta stöds också av att Daniel Jonssons och Maria Månsdotter dotter Anna Danielsdotter är fosterbarn hos Måns Månsson Fjällström som är morbror till Anna Danielsdotter

Segrid Eriksdotter finns ej nämnd i Åsele HFL, men finns med i Vilhelmina HFL och där det också framgår att dotter Anna var född i förra giftet

Enligt VB gifter sig Clemet Munk Sjulsson 1818 med
Lappdr Clement Sjulsson Ljusfjäll-Carin Tonmasdotter FjällFjäll