Konstigheter i Sävar FB, som ingen tidigare tagit upp

Jag har börjat att gå igenom Sävar socken och dess FB, VB och HFL och det finns en hel del som tydligen inte uppmärksammats av tidigare släktforskning
Dessutom saknas ett stort antal personer i tidigare presenterat material för Sävar som fick så mycket beröm av Tom Juslin för en del år sedan och där av allt att döma Tom Juslin förde fram sin åsikter utan att ha tillräckliga bas kunskaper i ämnet, men man kanske inte skall begära att en journalist skall ha grundläggande kunskaper i allt  han skriver och pratar om.

Brita Margareta 1840-02-01 påförd felaktig familj
Här har prällen riktigt rotat till det riktigt
Enligt Sävar FB är Johan Petter Lejon och hans hustru Anna Magdalena Samuelsdotter föräldrar till Brita Margareta f. 1840-02-01
Brita Margareta finns sedan med på HFL SÄV/Gravmark,AI:3,s268,1836-44.Men prällen verkar upptäcka att Johan Petter Lejon och hustru redan har en dotter Maria Brita f.1839-08-19 och kanske började prällen med kulramens hjälp att inse att det skulle vara ett medicinsk under om man redan inom 5-6 månader skulle få en ytterligare dotter. Därför skryks hon med ?
På nästa sida SÄV/Gravmark,AI:3,s269,1836-44 har vi familjen Jonas Holm Johansson med hustru Magdalena Nilsdotter och här finns en dotter Brita Greta född enligt HFL 1840
Men här har kanske prällen sett att denna familj redan har en dotter Beata som enligt HFL prällen skulle vara född 1839-09-19 och kanske med kulramens hjälp ser prällen att den Brita Margareta som står på Johan Petter Lejon och hustru är född bara 4-5 månader efter Jonas Johansson Holms dotter Beata f.1839-09-19, så det går inte
Det ännu lustigare i detta sammanhang är att HFL prällen har noterat Beata som f. 1839-09-19, men om man skall tro FB prällen är hon född 1839-01-19 och då skulle det finns tidsmässigt gott om utrymme för Brita Margareta f.1840-02-01
Detta bör innebära att FB prällen har angett felaktiga föräldrar till Brita Margareta f.1840-02-02
Föräldrar bör vara Jonas Johansson och hustru Magdalena Nilsdotter istället för FB föräldrana Johan Petter Lejon och Anna Magdalena Samuelsdotter
 

Sonen Gustav f.1840-06-18  enligt Holmöns FB som FB prällen i Sävar döper till Anna Magdalena född samma dag

Enligt Sävar FB får Mikael Mikaelsson och Lisa Cajsa Sjölund dottern Anna Magdalena f.1840-06-18 på Holmön
Dopvittnen är:
-Jonas Eriksson och dess hustru
-Anders Hansson
-Magdalena Hansdotter


Enlig Holmöns FB får Olof Mikaelsson och dess hustru Lisa Cajsa Sjölund sonen Gustav f.1840-06-18 född på Holmön
Dopvittnen är:

Jonas Eriksson och hustru
-Andes Hansson
-Magdalena Hansdotter


Det finns ingen möjlig familj Mikael Mikaelsson och Lisa Cajsa Sjölund om inte FB prällen i Sävar anser att Lisa Cajsa Sjölund har gift om sig med sin svärfader Mikael Mikaelsson, vilket inte är troligt
Varför FB prällen i Sävar får att Lisa Cajsa Sjöberg får en dotter Anna Magdalena som döps samma dag med samma dopvittnen som FB prällen i Holmön som anser att hon får sonen Gustav istället just samma dag får vi väl aldrig reda på, men kanske någon uppenbarelse från ovan

Anna Magdalena finns ej i någon HFL eller DB så det verkar vara ett hjärnspöke hos FB prällen i Sävar.
Däremot finns Gustav i HFL och bildar familj med en mängd barn och anor in i dagens samhälle
 

Delad hustru föder barn med två olika makar på samma dag

LB Johan Andersson och hustru Greta Johansdotter i Hemmesmark får dotter Brita Margareta 1841-07-29 och hon döps 1841-07-31
På raden under får LB Johan (ändrat till Anders) Andersson i Skravelbäck och hans hustru Sara Johansdotter en dotter Brita Kristina f.1841-07-29 och döpt 1841-08-01
Enligt FB prällen har båda dessa par samma dopvittnen, vilken gör att man hajar till
Vi närmare kontroll visar det sig att det finns ingen Anders Andersson med hustru Sara Johansdotter i Skravelbäck, men däremot en Anders Andersson som är änkeman och senare under året gifter sig med Anna Maja Berg, men enligt HFL har de ingen dotter född 1841, som om hon skulle ha fötts skulle vara oäkta
Vid kontroll av DB finns det ej hellre någon som har dött inom de närmaste åren med namnet Brita Kristina
När man sedan titta till Anders Andersson i Hemmesmark så har han en dotter Brita Kristina född 1841-07-29
Men han skulle ju enligt FB prällen har en dotter Brita Margareta född 1841-07-29
Johan Anderssons hustru heter Sara Margareta Johansdotter
Här har prällen troligen tullat riktigt på nattvardskalken
Han tar halva Sara Margareta Johansdotter och påstår att hon är gift med Johan Andersson i Hemmesmark och tar den andra halvan av Sara Margareta Johansdotter och har henne som hustru till Anders Andersson i Skravelbäck, som vid den tiden är änkeman
Sedan får dessa Man + ½ hustru 2 döttrar, den ena Brita Margareta född i Hemmesmark och den andra mannen + ½ hustru får en dotter Brita Kristina född i Skravelbäck
Brita Kristina född i Skravelbäck förs sedan över till Hemmesmark och Brita Margareta i Hemmesmark verkar avdunsta i det blå
När prällarna har nyktrat till något vid nästa HFL får man till livs att Brita Stina som föddes i Skravelbäck enlig FB prällen egentligen heter Brita Margareta och ändrar därför Brita Kristina till Bita Margareta och den som nu slutligen försvinner i det blå är Brita Kristina trots att hons fanns i nästan 10 år enligt HFL prällen
Så kan det gå

 

Ibland kanske det är intressant födas och döpas 2 gånger

Katarina Magdalena är först född 1841-02-08 och döpt den 16/2 under äktenskapslöfte
Sedan är Magdalena på nästa sida född 1841-03-08 och döpt den 16/3 men i detta fallet utan äktenskapslöfte