Stolligheter en gros i GM rullor och HFL

Här ännu ett intressant fall där GM skrivaren är ute och botanisera i för honom tydligen okänd terräng
Här är det prällen som är den som med största sannolikhet har övervägande rätt, men naturligtvis stökat till det något

GM 1802
102 R102 Selet, Tavelsjön, Svan Jonas Larsson Västerbottning, 48½ år,10½ tjänsteår, gift, sjuk på lasarett
132 R132 Bullmark, Tålsmark, Degerfeldt Nils Hansson, Västerbottning, 5½ tjänsteår ogift

GM1805:
102 R102 Selet, Tavelsjö Svan Jonas Larsson avskedad vid sista GM
Mönstring den 28 mars 1803 med drängen Per Persson Västerbottning 20 1/4 år gammal, 2 1/4 år tjänst, 5fot 9tum, gift
132 R132 Bullmark, Tålsmark, Degerfeldt Olof Johansson Västerbottning 27½ år gammal, 8 tjänsteår, 5fot 1 1/4 tum, gift

GM1811:
102 102 Selet Tavelsjö Svan Per Hansson Västerbottning 29½ år 2½ tjänsteår 5fot 7 tum ogift
132 132 Bullmark Tålsmark Degerfeldt Johan Hansson för avskedad vid förra kassations mönstringen, ersatts den 7 maj 1811 med Hans Hansson Västerbottning 19 år 5fot 9 tum ogift

HFL (Soldatboken) ger
ROTE102 Svan
UM/Soldater,AI:2,s--/307,1787-98,Jonas Larsson Svan f.1753
UM/Soldater,AI:2,s41/367,1799-,Svan bonde Hissjö
UM/Hissjö,AI:10b,2/7,s383,1799-1802,bonde-död 1802-07-14
UM/Soldater,AI:2,s41/367,1803-1809,Olof Svan f.1777-död

ROTE132 Degerfeldt
UM/Soldater,AI:2,s53/317,1798,Olof Johansson Degerfeldt-f.1777
UM/Soldater,AI:2,s51/377,1800-01,Olof Johansson Degerfeldt-f.1777
UM/Soldater,AI:2,s51/377,1804-08,Per Persson Degerfeldt-f1782-död

Umeå lands FB
Olof Johanssons barns födelse
Olof Johanssons gifter mål finns varken i Umeå lands eller Degerfors kyrkböcker, men han gifter sig troligen 1798
Maria Margareta Tålsmark soldat Olof Degerfeldt hustru Lena Hansdotter
Johan 1800-07-24 Tålsmark soldat Olof Degerfeldt hustru Lena Hansdotter
Greta Magdalena 1802-02-28 Hjuken, Degerfors, soldat Degerfeldt hustru Magdalena
Hans 1803-05-04 Hjuken, Degerfors, soldat Olof Degerfeldt, Magdalena Hansdotter
Katarina Charlotta 1805-05 Tavelsjö, soldat Olof Svan hustru Magdalena Hansdotter (prällen inget födelse/dopdatum)
Catarina Charlotta 1806-07-12 Tavelsjö soldat Olof Svan hustru Magdalena Hansdotter
Catarina Charlotta 1807-10-07 Tavelsjö, soldat Olof Svan hustru Magdalena Hansdotter
Att ovanstående är samma familj framgår tydligt av HFL

Per Perssons barn födelse
Per Persson gifter sig 1804-12-26 som soldat Degerfeldt
Maria Brita 1805-03-12 Bullmark soldat Per Degerfeldt hustru Maja C Johansdotter
Katarina Magdalena 1806-09-23 Tålsmark soldat Per Degerfeldt hustru Maja C Mikaelsdotter (vem nu detta är, Per är gift med Maria Katarina Johansdotter)


Umeåbygdens soldater har följande att berätta
[UbS148] Jon Larsson Svan
Från rote n:o 1, ångermanlänning. Ersatt 13/6 1780 och 1786 var han 33 år, 11 tjänsteår, längd 11 kvarter, 2 1/2 tjänsteår, gift. Han deltog i rota och GM till 1802 /5 fot 8¼ tum med lungsot/ och fick då avsked med anmälan och underhåll, 49 år, 27 tjänsteår. Jonas hade fått medaljen för tapperhet i fält och bevistat det sista kriget i Finland /med Ryssland och därunder väl förhållit sig.
[UbS148] Per Persson Svan
Ersatt 28/3 1803, 28 år, längd 5 fot 9 tum och gift, men blev vaccant 14/9 1808 med säkerhet beroende på att flera soldater från Umeå socen överfördes till truppförband i Finland i samband med kriget

[UbS197]Nils Hansson Degerfäldt
Ersatt 29/1 1787, lång 5 fot 10 tum och är i GM 1802 och är gift.
Han är också i GM 1789,1790 och 1792, men han blev utbytt 22/6 1797

[UbS197] Olof Johansson Degerfäldt /dräng; Västerbotten
Inbytt 1797 , 19 år, lång 5 fot 10 tum och är i GM 1802 och är gift.
Han är också i GM 1805 men rotet har tydligen bytt soldater 1807.

[UbS197:] Per Persson Degerfäldt
Han framträder i rotet 1807 med hans namn 29 år, 10 tjänsteår, lång 5 fot 10 tum, men han blir vacant 10/1 1808.
Troligen överfördes han till truppförband vid kriget i Finland denna tid

Man undrar om det är ett utdrag ur UbS enligt ovan som Södra Västerbottens släktforskare har lämnat in till soldatregistret.

SLUTSATS:
Det är väl ingen tvekan att GM och dess skrivare är ute på en tur i geografin utan att hitta hem.
I ovanstående ser man en hel fel i vad som normalt betraktas som originalkällor eller första handskällor och där en andrahandskälla rättar till det hela.
Ett typexempel bara på denna lilla historia där alla inblandade myndigheter har mer eller mindre fel.
-GM 1802 och 1805 helt fel - om man skall tro prällen - GM blandar ihop soldater, platser och tider
-prällen felaktig moder till Katarina Magdalena 1806 och missad vigsel 1798 samt en hel del mindre fel, men prällen är i detta fallet något så ovanligt som den "ståndaktige soldaten" med det mesta troligen rätt för ovanlighetens skull.

FELAKTIGHETVännäsVB1851
När Anna Ulrika gifter sig 1851 är enligt Vännäs VB prällen föräldrar avlidne torparen Olof Johansson och hustru
Denna Olof Johansson Svan avled 1809 så han lär knappast vara fader till Anna Ulrika född 1815 om han inte har återuppstått från de döda.
Moder är Magdalena Johansdotter och hon var änka efter Olof Johansson Svan och fick den oäkta dottern Anna Ulrika 1816-02-15 i Degerfors Rosindal

FELAKTIGHETVännäsFB1852
När sonen Erik Johan döps 1852 anges föräldrarna vara Mikael Foslund och Anna Ulrika Nilsdotter
Den rätta modern är Anna Ulrik Olofsdotter

ANTECKNING
När Anna Sofia döps 1853 är föräldrarna vara Mikael Foslund och Anna Ulrika Olofsdotter 36 år

Sedan blir denna Anna Ulrika verkligen administrativt misshandlat av prällarna i Umeå lands, men i synnerhet Vännäs där hon under hela sin livstid har felaktiga födelse uppgifter i HFL

Notis nr 1 UM/Tavelsjö,AI:11b,s712,1818-20, dotter oäkta-f.Degerfors-1815(FEL)
Notis nr 2 UM/Tavelsjö,AI:12c,s974,1821-28,dotter oäkta-f.1815(FEL)
Notis nr 3 UM/Mobäck,AI:12b,384,1828,fosterbarn hos Carl Andersson -f.1815(FEL)
Notis nr 4 UM/Mobäck,AI:13b,s448,1829-34,fosterbarn oäkta hos Carl Andersson -f.1815(FEL)
Notis nr 5 UM/Röbäck,AI:14b,1834-36, piga Olofsdotter-f.1815(FEL)
Notis nr 6 UM/Grisbacka,AI:14c,s1329,1837-38, piga Olofsdotter-f.1815(FEL)
Notis nr 7 UM/Västerteg,AI:14a,s72,1838-39,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 8 till Vännäs////från Umeå 1839-11-18
Notis nr 9 VÄ/Mobäck,AI:4,s3,1839-40,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 10 VÄ/Hjoggsjö,AI:4,s74,1842-46,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 11 VÄ/Hjoggsjön,A1:4,s65,1846-47,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 12 VÄ/Åckeltjärn,AI:6a,s37,1848,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 13 VÄ/Hjoggsjö,AI:6a,s34,1849-51,piga Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 14 VÄ/Hjoggsjö,AI:6a,s34,1852,hustru Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 15 VÄ/Hjoggsjön,A1:6a,s32,1853-54,hustru Olofsdotter -f.1815(FEL)
Notis nr 16 VÄ/Hjoggsjön,A1:7,s51,1855-56,hustru Olofsdotter f.1815(FEL)
Notis nr 17 VÄ/Ulriksdal,AI:7,s32,1856,hustru Olofsdotter f.1815(FEL)-död

ANTECKNING:
Denna Anna Ulrika har under hela sin levnad fått felaktiga personuppgifter totalt 16 gånger, som då är en del av mina uppskattade totalt i mitt forskningsområde 50.000-100.000 felaktiga person uppgifter i HFL(Husförhörslängd)
Ingen av Vännäs HFL indikerar att hon skulle vara född i Degerfors utan man får intrycket av att hon är född i Vännäs som då var en del av Umeå lands:
Nu har jag inte noterat detta som en felaktighet, men skulle man göra detta så blir det ytterligare 15 personfel på enbart en person.
Det finns 1.000 tals liknande fall, som i många fall är värre.