Jag håller just nu på med Vigslar i Umeå lands.
Vissa årgångar skiljer sig markant från andra källor genom att jag tagit hänsyn till att den först lysningen måste ske på en söndag.
Dessa årgångar kan enkelt listas ut ur databas Kråken 8
Årgång 1799 är otroligt stökig och det är svår att kunna ange när lysning och vigsel har skett.
Men det värsta är att prällarna blandar och ger när det gäller vilka som gifter sig.
Nedan är 6 fall från Umeå lands VB 1799 där prällen administrativt har vigt fel personer som man och hustru .

Vigsel 1799-01
FELAKTIGHETUmeåVB1798:
Under december månad 1798 står som den siste följande:
" Nybygg Anders Tomas ifr Burträsk, Cristina Abrahamsdotter Kamsjön"
Någon sådan möjlig familje kombination finns inte.
Någon möjlig Anders Tomasson i Burträsk finns inte.
Någon möjlig Cristina Abrahamsdotter finns ej i Kamsjön.
Men vid samma tidpunkt gifter sig Abraham Anderssons dotter Catarina från Kamsjön enligt DEG/Kamsjön,AI:1,s64,1794-99,dotter-gift.
Denna Catarina Andersdotter finns tillsammans med Anders Johansson på DEG/Buberget,AI:1,s217,1804-08.
Vigsel i Umeå lands skulle rätterligen ha varit mellan Anders Johansson och Catarina Abrahamsdotter.
Det ytterligare lustiga är att i de bägge kolummerna för lysning och vigsel endast finns ett blankt utrymme.
De har m.a.o. enligt Umeå lands VB varken lyst eller skett en vigsel.
I Burträsk finns dessutom ingen vigsel för dessa båda.
Vigsel bör av allt att döma ha skett troligen januari 1799 tillsammans med de andra i samma klunga som är vigda i janauri.

Vigsel 1799-01
FELAKTIGHETUmeåVB1799:
Umeå lands VB påstår att det lyser för Olof Olofsson från Burträsk och Johanna Johansdotter från Granön söndagen den 10 februari.
Någon möjlig sådan familje kombination kan jag inte hitta.
Däremot kommer Jonas Olofsson till Granön 1799 och blir svåger till Jakob Johansson enligt DEG/Granön,A1:1,1/9,s5,1794-1800 när han gifter sig med Johanna Catarina Johansdotter.
Det rätta är mao att Jonas Olofsson och inte Olof Olofsson gifter sig med Johanna Catarina Johansdotter
Prällen har dessutom glömt att fylla i kolumnen för vigsel, men paret gifter sig troligen i Februari eller kanske mars

g: 1799-03-31
FELAKTIGHETNordmalingVB1799
FELAKTIGHETUmeåVB1799
I Nordmalings VB gifter sig 1799-04-07 Greta Andersdotter från Öre med Mikael Persson från Umeå.
Det finns ingen Greta Andersdotter varken född i Öre eller i HFL under denna tid.
Det rätta bör vara Brita Margareta Andersdotter från Baggård
Enligt Umeå VB gifter sig Brita Margareta Persdotter Nordmaling 1799-03-31 med Mikael Persson från Umeå/Brännland.
Som synes är inte prällarna i Umeå lands och Nordmaling överens om när vigsel inträffade.
Enligt Umeå lands VB lystes det första gången den söndagen den 10 mars och vigsel var söndagen den 31 mars.
Nordmaling prällen tyckte tydligen att brudparet inte var redo så tidigt utan här blev det söndagen den 7 april.
Om vigsel skedde i Umeå lands eller Nordmaling eller på bägge ställena är omöjligt att avgöra
 

Vigsel 1799-11-17
FELAKTIGHETUmeåVB1799:
Enligt prällen gifter sig Olof Larsson ifrån Bygdeå och Anna Maria Mattsdotter ifrån Täftböle.
Någon möjlig sådan kombination finns ej.
Men Anna Maria Mattsdotter från Täftböle gifter sig enligt HFL med Olof Olofsson från Bygdeå.
Prällen har tydligt blandat ihop.

Vigsel 1800-01
FELAKTIGHETUmeåVB1799
Lysningen sker enlig Umeå lands VB söndagen den 29 december 1799 för "Anders Olofsson i Åmsele och änkan Catarina Jakobsdotter i Granön"
Vigsel skall enligt samma VB ske i Degerfors.
Någon möjlig sådan familje kombination finns inte.
Men i DEG/Granön,AI:1,s137,1801-08 finns Olof Andersson som nyss har gift sig med Catarina Jakobsdotter Granön.
Prällen har bytt för och efternamn.
Någon vigsel finns ej i Degerfors - ingen vigsel bok finns år 1800 - men gissningsvis skedde den i januari 1800 och jag har noterat den unde Umeå lands.
 

FELAKTIGHETUmeåVB1800
Enlig Umeå lands VB 1799 lyser det för "Johan Andersson i Hissjön och Catarina Persdotter i Tväråträsk" söndagen den 29 december,
Vigseln sker söndagen den 26 januari 1800 enligt samma VB.
Någon möjlig familjekombination Johan Andersson och Catarina Persdotter finns ej att uppbringa i Umeå lands vid denna tidpunkt.
Men i Hissjö finns Johan Andersson från Burträsk enligt UM/Hissjö,A1:9,7/10,s360,1787-1799,broder
Denne Johan Andersson flyttar sig lägligt till Tväråträsk enligt DEG/Tväråträsk,AI:1,s100,1800-08 där han blir måg när han gifter sig med Magdalena Persdotter och inte med Catarina Persdotter som prällen vill göra gällande