Databas Kråken

Sökinstruktioner för databas Kråken webversion

När man kommer in på första sida finns till vänster bl.a. SÖKNING för
-Personer
-Vigslar
-Register

Det bästa och enklaste sättet är att söka på PERSONER.

Du skriver in den sökta persons data i den tablå som kommer upp när du klickar på PERSONER
Det räcker med årtal tex 1882, undvik ett exakt datum som tex 1882-01-12, enär en dator är exakt och om personen händelsevis är född 1882-01-13 får du inget bra sökresultat och då tror du kanske att personer du söker inte finns i databasen.

Kom ihåg att namnen är normaliserade

Kom också ihåg att söka på det enklast stavade namnet vid flera förnamn.
Använd då tex  %Nils%  istället för det på många andra ställen brukliga med *

Det räcker att skriva födelseår, samt förnamn och/eller efternamn och du får upp en lista med personer och där du kan klicka på det önskade blå markerade förnamnet och då kommer:

Personen med sin familj upp
Allt som är blå markerat är en länk som leder vidare där du kan komma bakåt eller framåt
Du kan här röra dig mellan 1936 och 1701
Före 1701 finns endast i databas Kråken 12

Du kan med en knapp tryckning lista ut minst 1.000 kompletta socken vigsel listor
Skriv bara FÖRSAMLING och ÅRTAL i den tablå som kommer upp när du markerar SÖKNING och VIGSLAR

Du kan också lista ut minst 1.200 kompletta socken födelselistor genom att vid SÖKNING PERSONER ange endast FÖDELSEFÖRSAMLING och ÅRTAL och du får då fram en komplett födelse årgång med alla föräldrar specificerade och där du genom att klicka på det blå markerade förnamnet kan komma vidare bakåt eller framåt eller få fram antavlor och/eller antabeller

I båda fallen kan du sedan genom att tryck på allt blå markerat bläddra dig fram eller tillbaka bland anor, ättlingar och syskon

Utlistning på REGISTER rekommenderar jag ej enär även denna äldre databas Kråken innehåller 250.000+ personer varför det under endast en bokstav kan det finns mer än 20.000 personer.

Det är många som är inne på denna hemsida varför det ibland på kvällarna är trögt i synnerhet om du har ett dåligt bredband.
Men tycker du att det är trögt finns ju alltid Kråken 12 att tillgå